svi članci autora

Hodanjem protiv kroničnih bolesti

Samo 30 minuta umjerene aktivnosti na dan, uključujući i brže hodanje, smanjuje mogućnost pojave kardiovaskularnih incidenata u muškaraca i žena