svi članci autora

Teške i bolne noge

Prevencija je iznimno važna, jer bolesnik svojim načinom života može puno utjecati na razvoj i tijek poremećaja venske cirkulacije

Tromboflebitis (tromboza) i flebotromboza

Novija istraživanja pokazuju da je površinska venska tromboza u 10 - 20 posto bolesnika povezana s dubokom venskom trombozom