svi članci autora

Govor - čudesan ljudski proizvod

Jezične funkcije istražuju se kreiranjem domišljatih setova zadataka s ciljem dobivanja odgovora određenih dijelova moždane kore

Rehabilitacija - prilagodljivost živčanog sustava

Moždana plastičnost temelj je oporavka nakon nekog od oblika direktnoga moždanog oštećenja, kao i u slučaju indirektnog oštećenja