svi članci autora

Odstraniti na vrijeme i u cijelosti

Briga o koži nije samo briga o izgledu nego i važan preduvjet pravodobne dijagnostike svih promjena, osobito malignih