Excimer laser u funkciji boljeg vida

Bolesti i stanja / Vidni sustav prof. dr. sc.   Nikica Gabrić dr. med., spec. oftalmolog  /  Morena Gavrić dr. med., spec. oftalmolog  /  Ninoslav Špoljarić dr. med., spec. oftalmolog

Korekcija vida excimer laserom ambulantni je operativni zahvat u kojem se koristi hladna zraka svjetla za precizno remodeliranje površine oka, čime se postiže poboljšanje vida

Svjetlosna zraka remodelira površinu oka

Excimer laser otkriće je čija primjena omogućuje ljudima diljem svijeta potpuno oslobađanje ili smanjenje ovisnosti o naočalama i kontaktnim lećama. Nakon duge eksperimentalne faze prva operacija obavljena je 1988. Otad je excimer laser doživio mnoge izmjene, a danas se svakodnevno rutinski koristi za tretiranje pogrešaka loma svjetlosti (refrakcije) u svim naprednim zemljama.

Korekcija vida excimer laserom ambulantni je operativni zahvat. Koristi hladnu zraku svjetla za precizno remodeliranje površine oka, tj. rožnice, čime se postiže poboljšanje vida. Svjetlost, točno pulsirajući, skida mikroskopsku količinu tkiva, čime se ispravlja zakrivljenost rožnice i omogućuje jasnije fokusiranje svjetla na mrežnici. Za razliku od drugih lasera koji naginju oštećenju tkiva, svjetlosna zraka excimer lasera ne uzrokuje toplinska oštećenja. Svaki laserski puls, koji traje samo bilijunti dio sekunde, djeluje na molekularne veze između rožničnih stanica s preciznošću većom od 0,25 mikrona. Razlikujemo nekoliko vrsta excimer laser tehnika.

Fototerapeutska keratektomija

Fototerapeutska keratektomija (engl. Phototherapeutic Keratectomy, PTK) je tehnika kojom se excimer laserom odstranjuju zamućenja u stromi rožnice. S obzirom da se zahvatom postiže i korekcija kratkovidnosti, za intervenciju su najpogodniji kandidati koji uz zamućenje rožnice imaju i kratkovidnost (miopiju). Uvođenjem metode pomoglo se mnogim bolesnicima kod kojih se radi povrata vidne funkcije morala učiniti transplantacija rožnice.

Fotorefraktivna keratektomija

Fotorefraktivna keratektomija (engl. Photorefractive Keratectomy, PRK) koristi zraku excimer lasera za korekciju kratkovidnosti, astigmatizma i dalekovidnosti (hipermetropije). Tom se metodom odstranjuje tkivo s površine rožnice i remodelira njezin središnji dio pa se svjetlosne zrake točnije fokusiraju na mrežnici. Kod većine bolesnika za postizanje željenog rezultata treba odstraniti samo pet do deset posto debljine rožnice.

Uz primjenu anestezije površine oka kapima zahvat je bezbolan. Posebnim se instrumentarijem odstranjuje epitel, tanki površni sloj koji pokriva rožnicu. Nakon toga se izvodi zahvat laserom koji traje manje od jedne minute. Kompjutorski vođena zraka lasera odstranjuje zadanu količinu tkiva, a nakon zahvata na oko se stavlja meka kontaktna zaštitna leća koja se nosi dva do tri dana. Zbog odstranjenja epitela pacijenti mogu mutnije vidjeti tri do pet dana, a neki imaju osjećaj nelagode u očima.

Krajnji rezultat vida postiže se nakon nekoliko dana do nekoliko mjeseci, što je individualno. U 95 posto slučajeva operacijom se može uspješno riješiti kratkovidnost do ·8,0 dioptrija, s ostatnom dioptrijom samo ±0,50 dioptrija. U pet posto slučajeva ostatna dioptrija može biti veća od ±0,50. Razdoblje stabilizacije dioptrije, ovisno o preoperativnoj refrakcijskoj pogreški, traje od jedan do tri mjeseca.

Nakon zahvata treba ukapavati kortikosteroidne i antibiotske kapi, a blagotvorno djeluju i kapi "umjetnih suza". Zahvat u manjem postotku slučajeva može imati i komplikacije, primjerice zamućenje rožnice koje se uspješno liječi kortikosteroidnim kapima. Samo 0,5 do jedan posto zamućenja rožnice dovodi do znatnih vidnih teškoća. Metodom PRK može se korigirati i dalekovidnost. Kod kratkovidnosti se excimer laserom djeluje po centru, a kod dalekovidnosti laserska zraka djeluje po periferiji, čime se uspješno rješavaju pogreške do + 5,0 dioptrija.

Fotoastigmatska refraktivna keratektomija

Fotoastigmatska refraktivna keratektomija (engl. Photoastigmatic Refractive Keratectomy, PARK) koristi se za korekciju astigmatizma. Excimer laserska zraka odstranjuje tkivo tako da eliminira astigmatizam do -4,0 dioptrija, rožnica postaje pravilno zakrivljena i omogućuje jasan vid.

LASIK, LASEK i EPILASIK metode

Laser in situ keratomileusis - LASIK koristi se za korekciju kratkovidnosti do -12.0 dioptrija i astigmatizma te dalekovidnosti do +5,0 dioptrija. Dok metoda PRK djeluje na površinu rožnice, LASIK djeluje na dublje tkivo rožnice, što se postiže formiranjem poklopca rožnice (vidjeti sliku). Oporavak je vida brz, a postoperativna bol mala ili je nema. Međutim, LASIK ima i neke dodatne rizike kao što su pomicanje rožničnog poklopca, nepravilno rezanje poklopca, urastanje epitelnog tkiva i zamućenje ispod poklopca.

Zbog povećanja broja komplikacija metode LASIK uvedena je metoda Laser Epithelial Keratomileusis - LASEK kojom se izbjegava dio komplikacija što su se javljale kod LASIK-a, a poboljšava se metoda PRK. Centralni epitel ne odstranjuje se u potpunosti nego se upotrebom otopine alkohola razlabavi i zarola poput tepiha. Nastavak operacije isti je kao kod metode PRK, a nakon djelovanja lasera epitel se vrati na svoje originalno mjesto. Ta metoda ima isto dioptrijsko indikacijsko područje kao i PRK. Prednost je u minimaliziranju postoperativne neugode, bržem potpunom oporavku vida i smanjenju rizika postoperativnog zamućenja rožnice.

Epithelial LASIK - EPILASIK još je jedna novost koja znatno unaprjeđuje metodu PRK. Podizanjem epitela rožnice i djelovanjem lasera na stromu te kasnijim vraćanjem epitela u početnu poziciju postiže se gotovo potpuno eliminiranje postoperativne neugode i brža stabilizacija vida, s minimalnim komplikacijama.

Preoperativna priprema

Prije izvođenja laserskoga operativnog zahvata treba obaviti detaljan oftalmološki pregled (refraktometrija, keratometrija, biometrija, kornealna topografija te pregled očne pozadine) i precizno odrediti vidnu oštrinu. Svi pregledi mogu se napraviti na jednome mjestu, u specijaliziranoj ambulanti za refraktivnu kirurgiju, i to vrlo brzo (za dva sata).

Na temelju rezultata utvrđuje se je li osoba pogodan kandidat za skidanje dioptrije laserom. Mora imati 18 godina ako je riječ o kratkovidnosti ili 21 godinu ako je posrijedi astigmatizam, a dioptrija mora biti stabilna, odnosno ne smije biti bitnijih promjena 12 mjeseci prije zahvata. Osoba koja boluje od degenerativnih ili autoimunih bolesti, trudnica, dojilja ili osoba čije zdravstveno stanje otežava cijeljenje nisu kandidati pogodni za operativni zahvat.
Datum objave članka: 1. 2. 2004.