svi članci autora

Klasifikacija i kvantifikacija boli

Bol je jedan od stimulansa koji aktivira niz patofizioloških promjena u organizmu, kao dio odgovora na stres i traumu

Kako nastaje bol

Put širenja bolnog podražaja od mjesta ozljede do mozga poznat je kao bolni put, a svjesno doživljavanje boli kao nocicepcija

Zašto smo osuđeni na bol

Bol je zaštitni mehanizam organizma i jedan od najčešćih razloga koji nas tjera da potražimo liječničku pomoć