RAK PROSTATE: novi personalizirani pristup u liječenju

Stručne zanimljivosti Borna Tićak

Postoje indicije o tome da bi lijek koji se koristi za tumor dojki i jajnika mogao biti učinkovit i u borbi protiv nekih od najtežih slučajeva raka prostate

U SAD-u se jednom od devet muškaraca dijagnosticira rak prostate tijekom njegova životnog vijeka, zbog čega se taj tumor smatra drugim najčešćim, nakon raka kože. U većini slučajeva izlječiv je tako da se kirurški odstranjuje prostata ili se zračenjem i kemoterapijom uništavaju maligne stanice. Postoje i brojni lijekovi koji utječu na razinu hormona (kod hormon-ovisnih tumora) ili potiču imunosni sustav na borbu protiv raka. Međutim, kod nekih pacijenata s težim oblicima bolesti ti lijekovi ne djeluju pa su potrebni novi terapijski pristupi.

Znanstvenici su testirali olaparib, antitumorski lijek indiciran za tumor dojke i jajnika, u randomiziranoj kliničkoj studiji na približno 400 muškaraca s uznapredovalim rakom prostate i mutacijom jednoga od nekoliko gena uključenih u mehanizam popravka oštećene DNA, kao što su BRCA1 i BRCA2. Upravo navedeni genski defekti povećavaju rizik od razvoja tumora, u prvome redu dojke i jajnika. No, čak 30 posto muškaraca s težim oblikom raka prostate također ima mutacije tih tipova gena.

U trećoj fazi kliničkog ispitivanja muškarci su raspodijeljeni u dvije grupe temeljem njihovih genetskih mutacija. U prvoj skupini bilo je 245 muškaraca koji su imali mutacije gena povezane s razvojem tumora dojki i jajnika (BRCA1, BRCA2 i ATM), dok su 142 muškarca iz druge skupine imala mutacije ostalih gena koji sudjeluju u mehanizmima popravka DNA. Otprilike dvije trećine muškaraca iz svake grupe bilo je na terapiji olaparibom.

Zapaženo je kako je u muškaraca na terapiji olaparibom razvoj bolesti bio sporiji nego u onih na standardnoj terapiji za rak prostate. Nakon godine dana, otprilike 22 posto ispitanika na olaparibu nije davalo znakove progresije raka, dok je na standardnoj terapiji tek 13,5 posto muškaraca bilo u istoj situaciji.

Još je veća razlika bila u prvoj skupini gdje su muškarci imali mutaciju BRCA1, BRCA2 i ATM gena: 28 posto ispitanika nije pokazivalo progresiju bolesti, dok je rezultat standardne terapije bio tek 9,4 posto. Također, u istoj skupini trećini muškaraca na olaparibu rak se počeo smanjivati, a na standardnoj terapiji tek ih je 2,3 posto pokazalo isti trend. Zabilježeno je i kako se kod pacijenata na terapiji olaparibom u 80 posto slučajeva bol tijekom terapije ne povećava, što znatno poboljšava kvalitetu života.

Olaparib djeluje kao PARP inhibitor. Enzim PARP (poli/ADP-riboza/polimeraza) nužan je za popravak jednolančanih lomova molekule DNA, a inhibicija njegove aktivnosti vodi stanicu u apoptozu (programiranu staničnu smrt). Inhibiranjem aktivnosti PARP-a ostvarujemo svoj cilj, a to je uništiti stanice tumora.

FDA (engl. Food and Drug Administration) odobrila je olaparib za terapiju tumora dojke i tumora jajnika, ali ne i za prostatu. 

Ako se muškarci na vrijeme podvrgnu testiranju genetskih mutacija, otvara se mogućnost predviđanja učinkovitosti terapije te primjene PARP inhibitora kao eventualno najbolje terapijske opcije. Daljnja klinička istraživanja olapariba nastavljaju se početkom 2021. godine.
 

https://www.sciencenews.org

Datum objave članka: 23. 10. 2019.
izdvojeni proizvodi