Krvni biljezi - uloga u ranom otkrivanju i praćenju raka jajnika

Bolesti i stanja / Dijagnostika doc. dr. sc.   Goran Vujić dr. med., spec. ginekologije i porodništva

Pouzdana dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka jajnika još nije pronađena, dok imunološka dijagnostika ranog raka jajnika uz pomoć serumskih biljega nije u potpunosti procijenjena

Trajni izazov

Rak jajnika oduvijek je predstavljao velik izazov za liječnike. Čini oko pet posto svih zloćudnih tumora u žena i 23 posto svih ginekoloških karcinoma. Gotovo 50 posto smrti žena od ginekološkog raka upravo je posljedica raka jajnika. Najčešće se javlja nakon 45. godine, kada s dobi znatno raste njegova pojavnost.

Pouzdana dijagnostička metoda za rano otkrivanje raka jajnika još nije pronađena. Imunološka dijagnostika ranog raka jajnika uz pomoć serumskih biljega nije u potpunosti procijenjena. Otkrićem serumskog biljega epitelnih tumora jajnika (CA-125) vjerovalo se da je napokon pronađena metoda sigurna otkrivanja ranog raka jajnika. Međutim, do danas nije poznata korisna metoda screeninga ranog raka jajnika koja bi smanjila smrtnost od te bolesti.

CA-125 - serumski biljeg

Proveden je velik broj istraživanja o značenju razine CA-125 u ranoj dijagnostici raka jajnika te praćenju bolesnica nakon terapije. Normalna je razina CA-125 u serumu do 35 U/ml. No, povišenje razine CA-125 nije specifično samo za epitelni rak jajnika nego su njegove vrijednosti povišene i kod drugih patoloških stanja, a to su: 

  • ginekologija - benigne ciste, endometrioza, zdjelična upalna bolest, menstruacija, Meigsov sindrom, miomi, hiperstimulacija jajnika, adenomioza
  • ostala stanja - hepatitis, ciroza jetre, dijabetes, pneumonija, perikarditis, mezoteliom, nemaligni ascites i dr.

Pokušaji da se provede screening u ranom otkrivanju raka jajnika uz pomoć CA-125, na žalost, su propali. Kod žena mlađih od 45 godina povišene vrijednosti CA-125 u više od 95 posto slučajeva posljedica su drugih patoloških stanja i nemaju nikakvo dijagnostičko značenje u otkrivanju raka jajnika. Prema istraživanju Jakoba, u skupini od 22.000 žena samo je 16 posto njih u postmenopauzi imalo povišene vrijednosti CA-125, od toga je šest posto imalo rak jajnika (ili 0,0022 posto svih ispitivanih).

Razne su studije pokazale da CA-125 nema značenje u screening programima ranog otkrivanja raka jajnika zbog niske specifičnosti i osjetljivosti. Manje od 50 posto žena oboljelih od I. stadija raka jajnika (rana bolest) ima povišene vrijednosti CA-125. Screening programi u kojima se uz serumski CA-125 provodio pregled ultrazvukom i ginekološki pregled također su se pokazali neučinkovitima. 

CA-125 znatno je povišen kod svih oboljelih od uznapredovalog raka jajnika i te vrijednosti imaju veliko značenje u praćenju oboljelih. Ako se nakon provedene terapije vrijednosti CA-125 snize na normalnu (ispod 35 U/ml), to ne znači i konačno izlječenje. Oko 50 posto liječenih od raka jajnika s normalnim vrijednostima CA-125 ima najvjerojatnije rezidualnu (ostatnu) bolest. Vrijednosti CA-125 uglavnom nisu povišene ako je rezidualni tumor manji od 2 cm, ali u oko 30 posto bolesnica CA-125 ima normalnu vrijednost s tumorom većim od 2 cm. Unatoč svemu, CA-125 ipak ima značenje u prognozi bolesti. Ako se nakon korektna kirurškog zahvata i tri ciklusa kemoterapije CA-125 snizi na normalnu razinu, bolesnice imaju puno veću šansu za preživljenjem nego one kod kojih polagano dolazi do pada vrijednosti CA-125.

CA-125 ima veliko značenje u praćenju liječenih od raka jajnika. Redovite tromjesečne kontrole nakon liječenja obvezno uključuju mjerenje razine CA-125. Iako se više očekivalo od ovoga serumskog biljega, on je ipak važan u otkrivanju uznapredovaloga epitelnog raka jajnika, praćenju uspješnosti liječenja i predviđanju preživljenja.

CA 19-9 - tumorski antigen

CA 19-9 tumorski je antigen čije su vrijednosti povišene u oko 25 posto oboljelih od raka jajnika. Normalne laboratorijske vrijednosti ovoga tumorskog markera u serumu iznose do 25 U/ml. CA 19-9 specifičan je za dijagnozu mucinoznih karcinoma jajnika, ali njegove vrijednosti povišene su i kod tumora probavnog sustava, često prati i povišenje CA-125 kod epitelnog raka jajnika. Ima značenje u diferencijalnoj dijagnostici u otkrivanju oboljelih od raka jajnika. Nema visoku osjetljivost i specifičnost, pa ne predstavlja bitan dijagnostički iskorak u odnosu na CA-125.

CA15-3 - tumorski antigen

CA 15-3 tumorski je antigen koji je specifičan za rak dojke. Međutim, kao i ostali tumorski markeri, može biti povišen kod velikog broja patoloških stanja u trbuhu te kod oboljelih od raka bronha. Normalne su vrijednosti CA 15-3 do 30 U/ml. Povišene vrijednosti CA 15-3 nemaju značenje u otkrivanju novooboljelih od raka dojke. Općenito, CA 15-3 koristan je tumorski marker u praćenju liječenih od raka dojke jer njegovo povišenje nakon liječenja u velikom postotku upućuje na pojavu recidiva bolesti.

HCG - humani korionski gonadotropin

Humani korionski gonadotropin je hormon trudnoće kojeg proizvodi posteljica. U zdravih žena koje nisu trudne vrijednosti su ovog hormona negativne. Međutim, HCG proizvode neki tumori jajnika koji se osobito javljaju u mladih žena, dosta su rijetki, ali većinom iznimno agresivni. Tako povišene vrijednosti HCG-a možemo naći kod oboljelih od koriokarcinoma, disgerminoma i embrionalnog karcinoma. Važan je u dijagnostici, a osobito u prognozi i praćenju oboljelih od gore navedenih oblika raka jajnika.

marker

novotvorina jajnika

estrogenigranuloza stromalni tumori
androgenigranuloza stromalni tumori
testosteronandroblastom
alphafetoprotein( AFP)embrionalni karcinom; endodermalni sinus tumor

Ostali markeri kod rijetkih oblika raka jajnika

Određivanje tumorskih markera obvezan je dio dijagnostičke obrade, tijeka liječenja i praćenja oboljelih od različitih vrsta raka jajnika. Iako se nisu pokazali učinkovitima u ranom otkrivanju bolesti, nezaobilazan su dijagnostički instrument u praćenju i predviđanju preživljenja bolesnica. U svakom slučaju, istraživanja idu dalje, pa su u tijeku brojna istraživanja radi pronalaženja novih krvnih markera koji bi pokazali veću osjetljivost i specifičnost u ranom otkrivanju raka jajnika.

Datum objave članka: 1. 4. 2004.