Fitoterapija - kako i kada (ne) ide prirodno i tradicionalno

Biljna ljekarna / Fitoaromaterapija Rozana Tumpić mag. pharm.

Široka uporaba i komercijalizacija ljekovitih biljnih pripravaka nameće potrebu definiranja odnosa rizik/korist za takve proizvode

Definirati odnos rizik / korist

Komercijalizacija i uporaba ljekovitih biljnih pripravaka (fitoterapika) i nadopuna prehrani se posljednjih godina naglo povećala u svijetu, a i u Hrvatskoj. Glavni nedostatak tih pripravaka je nedovoljno informacija o sigurnosti, kontraindikacijama i mogućim interakcijama. Ti su proizvodi dostupni u ljekarnama i biljnim ljekarnama, a mnogi i u supermarketima, drogerijama, na sajmenim štandovima ili štandovima kućne radinosti. Razlikuju se čistoćom i koncentracijom djelatne tvari i najčešće se koriste bez znanja liječnika, što otežava otkrivanje i praćenje neželjenih djelovanja i interakcija s tradicionalnim lijekovima.

Široka uporaba nameće potrebu definiranja odnosa rizik/korist za te proizvode. Studije o tome postoje tek za nekoliko, u svijetu najkorištenijih biljaka.

Detaljnije o nekim najviše korištenim biljkama

Ginkgo (Ginkgo biloba)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • bolje je izbjegavati korištenje ginkga uz antikoagulanse (varfarin) i druge lijekove koji blokiraju agregaciju trombocita (acetilsalicilna kiselina) te uz terapiju češnjakom zbog opasnosti od spontanog krvarenja;
 • bolje je ne koristiti u trudnoći ni kod bolesti jetre;
 • u biljci prisutna ginkolična kiselina mogući je alergen pa je bitna kontrola njezine koncentracije u gotovom pripravku.

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti barem 36 sati prije zahvata zbog opasnosti od krvarenja i interakcije s antikoagulansima.

 

Gospina trava (Hypericum perforatum)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • smanjuje koncentraciju amitriptilina (antidepresiv), ciklosporina (imunosupresiv), digoksina (kardiotonik), indinavira (antivirotik);
 • može pojačati djelovanje antikoagulansa (varfarin);
 • može uzrokovati poremećaj menstrualnog ciklusa u žena koje uzimaju oralne kontraceptive te smanjiti djelovanje kontraceptiva - vjerojatno može smanjiti djelovanje antiepileptika (karbamazepam, fenobarbiton, fenitoin);
 • moguće su interakcije s antimigrenicima (sumatriptan, naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan) i antidepresivima (fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin);
 • može povećati fotosenzibilnost uzrokovanu drugim lijekovima (sulfamidici, kinoloni) ili nekim drugim biljkama (Angelika sinensis);
 • može produžiti san induciran barbituratima.

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti barem 5 dana prije zahvata zbog modifikacije metabolizma mnogih lijekova.

 

Ginseng (Panax ginseng, Panax quinquefolius)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • može povećati eliminaciju vitamina B1, B2 i C;
 • istodobno korištenje s inzulinom ili oralnim hipoglikemicima može uzrokovati hipoglikemiju;
 • moguća je interakcija s kardiovaskularnim lijekovima, antihipertenzivima i hipotenzivima;
 • vjerojatna je interakcija ginsenga s varfarinom;
 • može povisiti razinu digoksina;
 • može izazvati hipertenziju, nesanicu, povraćanje, glavobolju.

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti barem 7 dana prije zahvata, jer može sniziti razinu šećera u krvi i povećati rizik od krvarenja zbog interakcije s antikoagulansima.

 

Echinacea (Echinacea angustifoglia, Echinacea purpureae, Echinacea pallida)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • zbog stimulacije imunog sustava kontraindicirana je uz imunosupresivnu terapiju (autoimune bolesti, presađivanje organa);
 • može izazvati alergijske reakcije;
 • teoretski, istodobna uporaba s alprazolamom (anksiolitik), blokatorima kalcijevih kanala i nekim antiviroticima (anti-HIV) može povisiti koncentraciju tih lijekova, a time i rizik od neželjenih djelovanja lijeka; rizik eksponencijalno raste ako se istodobno popije sok grejpa (za ove pretpostavke nema kliničkih dokaza).

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti čim prije, jer može usporiti zacjeljivanje rana, a moguća je i interakcija s imunosupresivima.

 

Češnjak (Alium sativum) (navedene kontraindikacije odnose se na uporabu češnjaka u terapeutskim dozama)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • sumnja se da visoke doze češnjaka mogu blokirati agregaciju trombocita (zabilježeni su slučajevi krvarenja);
 • ne savjetuje se uporaba uz antikoagulanse i protuupalne nesteroidne lijekove;
 • smanjuje koncentraciju nekih anti-HIV lijekova;
 • moguće nuspojave su čir na želucu, proljev, rjeđe alergijske reakcije.

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti čim prije zbog mogućeg djelovanja na trombocite i opasnosti od krvarenja.

 

Kamilica (Matricaria recutita)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • teoretski bi mogla smanjiti metabolizam te povisiti koncentraciju u krvi i rizik od toksičnosti nekih lijekova (blokatora kalcijevih kanala, cizaprida, lovastatina i simvastatina).

 

Kava (Piper methysticum)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • ne koristiti uz benzodiazepine, barbiturate ili druge psihofarmake;
 • ne koristiti duže od tri mjeseca zbog mogućeg razvoja kavaizma (isušivanje, ljuštenje i depigmentacija kože, crvene oči)

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti barem 24h prije zahvata, jer može pojačati sedativno djelovanje anestezije, a moguća je i interakcija s psihofarmacima.

 

Odoljen (Valeriana officinalis)

Neželjena djelovanja, kontraindikacije i interakcije s tradicionalnim lijekovima:

 • savjetuje se oprez u korištenju odoljena ako se koriste drugi lijekovi sa sedativno-hipnotičkim djelovanjem, antiepileptici, u trudnoći, za vrijeme dojenja.

Prekid prije operativnog zahvata - prekinuti čim prije zbog moguće interakcije sa sedativima.

Datum objave članka: 1. 8. 2003.