Rehabilitacija - ReAktiva

Bolesti i stanja / Kosti - mišići - zglobovi Carmen Rivier-Zurak dr. med.

U razgovoru s Mirjanom Ožegović saznali smo na koji način ReAktiva svojim sadržajima predstavlja novi model ponude fizioterapije u Hrvatskoj

Što je ReAktiva i kako je nastala?

Centar ReAktiva terapijsko je i edukacijsko mjesto korisnika fizioterapije, ali i stručnjaka koji se bave poboljšanjem kvalitete života oboljelih i zdravih ljudi. Svojim sadržajima predstavlja novi model ponude fizioterapije u Hrvatskoj. Preopterećenost fizioterapije u sklopu zdravstvenog sustava uskraćuje korisnicima kvalitetan, holistički pristup rješavanju njihovih problema. Korisnike se tretira pasivno, simptomatski, bez optimalna rješenja njihova zdravstvenog stanja. Prepoznavši nepotpunost rehabilitacije odraslih osoba s neurološkim smetnjama, nekolicina fizioterapeuta s dugogodišnjim kliničkim iskustvom u zdravstvenim ustanovama pokrenula je projekt ReAktiva. Neurološka rehabilitacija zahtijeva strpljiv rad i suradnju terapeuta i osobe s motoričkim smetnjama. Iz stečenog iskustva u radu s takvim osobama naš se stručni tim odlučio na konceptualni projekt u kojem osoba s posebnim potrebama stalno prima odgovarajuću stručnu pomoć.

Život je sve dinamičniji i sve je veći broj mlađih oboljelih, radno sposobnih ljudi koje zahtijevaju noviji, specifičniji pristup u neurološkoj rehabilitaciji. Društvo nema učinkovita rješenja za ponovno uključivanje takvih osoba u zajednicu, pa je funkcionalna integracija takvih pojedinaca jedan od ciljeva ReAktiva centra.

Koja je specifičnost rada ReAktive?

Reaktiva je osmišljena kao djelomično stacionarni centar orijentiran osobama s neuroortopedskim smetnjama. Problemu korisnika pristupa se individualno, s tim da su oni aktivni suradnici u rješavanju vlastitih problema. Cilj nam je kroz koncepte Bobath metode, aktivnosti dnevnog života te druga uspješna terapijska djelovanja pomoći korisnicima u prilagodbi na okolinu i vlastiti dom, te njihovoj integraciji u svakodnevnicu.

Centar je mjesto susreta i razgovora korisnika i obitelji, uz razmjenu iskustva i stručni savjet terapeuta o načinima pomoći bližnjima u svakodnevnom životu. ReAktiva je most za integraciju i socijalizaciju korisnika. Kroz interdisciplinarni pristup, koji provodi tim stručnjaka (fizioterapeuti, radni terapeut, logoped, neuropsiholog i liječnici suradnici), rad je usmjeren na kvalitetu. Putem pismenih, video i fotozapisa tim kontinuirano prati stanje korisnika, uza stalnu razmjenu dojmova i iskustava sa supervizorom. Takav aktivan pristup omogućuje precizno praćenje rezultata i napretka u procesu rehabilitacije.

Kada treba doći u ReAktivu?

Prije ili nakon završene rehabilitacije u toplicama, kada korisnik kući nastavlja provoditi terapiju. To je faza koja zahtijeva razvoj psiho-senzo-motoričke funkcije, integracije i socijalizacije. U toj fazi bolesti nije dovoljno prepustiti oboljelu osobu i bližu obitelj snalaženju u promijenjenim okolnostima, jer neće doći do napretka, a osoba će početi sve više emocionalno i psihički propadati. Stoga je potrebna primjena praktične fizioterapije, promjena sredine, susretanje s osobama sa sličnim problemima te privikavanje na novonastalu situaciju. Ukratko, potrebno je učenje funkcionalnoj integraciji, što ReAktiva zahvaljujući prostornom sadržaju i djelovanju stručnog tima u potpunosti pruža.

Što su neuroortopedske smetnje?

Budući da su tjelesne i motoričke funkcije povezane, neurološki bolesnik nerijetko ima ortopedske probleme, ili obrnuto, naizgled ortopedski problem u pozadini ima neurološki deficit. Sve više neuroloških oboljenja (moždani udar, traume glave i kralježnice) izaziva niz motoričkih i funkcionalnih problema. Broj bolesnika je u porastu, a teškoće postaju sve složenije. Konceptualni pristup složenim problemima, kakav nudi ReAktiva, omogućuje umanjenje funkcionalnih problema osoba s neurološkim teškoćama i nekim bolnim stanjima mišićno-koštanog sustava.

Što čini edukativnu djelatnost ReAktive?

Prvobitna edukacija centra usmjerena je prema korisniku i njegovoj obitelji, a odnosi se na integraciju u vlastiti dom, obitelj, društvenu i radnu sredinu. U tu svrhu koristimo praktične demonstracije rješavanja problema i edukativni tiskani materijal koji individualno izrađujemo kao upute korisnicima i obitelji.

U ReAktivi surađujemo s visokoeduciranim fizioterapeutima iz raznih klinika izvan Hrvatske, koji znanja i vještine prenose putem tečajeva i stručnih seminara stručnjacima iz rehabilitacije u nas te provode superviziju rada u našem centru. Tako pridonosimo kontinuiranom stručnom usavršavanju rada fizioterapeuta u centru te stvaramo mogućnost pronalaska novih metoda tretiranja oboljelih.

Koji su planovi djelovanja centra?

Za sve više zainteresiranih korisnika izvan Zagreba želja nam je stvoriti dnevnu ustanovu kliničkog tipa u kojoj ćemo moći razvijati vrhunsku neuroortopedsku rehabilitaciju, znanstveno dokazati učinkovitost kvalitetne fizioterapije i razviti menadžment u području fizioterapije koji će u najkraćem roku dovesti do poboljšanja stanja korisnika.

Što savjetujete našim čitateljima?

Potreba je današnjeg čovjeka što kvalitetnije zdravstveno stanje, očuvanje pokretljivosti i radne sposobnosti. Dinamika života nameće razvoj različitih oboljenja i umanjuje radnu sposobnost, a samim time i kvalitetu života. Od pojedinca se očekuje briga o vlastitom zdravlju, pokretljivosti i funkcionalnosti. Čovjek treba sam prepoznati okolnosti i situacije koje mogu narušiti zdravlje i educirati se kako bi mogao prevenirati moguće štete. U društvu još ne postoji svijest vlastite odgovornosti pojedinca i potrebe prevencije, a zdravstvo je organizirano tako da rješava posljedice zdravstvenih problema. Pojedinac treba moći izabrati odgovarajuće ponude poboljšanja zdravlja izvan sustava zdravstva jer neodgovarajući izbor može pogoršati postojeće ili izazvati nove zdravstvene teškoće. Ako je problem već nastao, treba se informirati gdje se i kako može dobiti što bolja stručna pomoć, uz što manji gubitak vremena.

Za više informacija o ponudi i radu ReAktiva centra slobodno nam se obratite na telefon 01/ 364 94 74 ili posjetite naše internet stranice na adresi www.reaktiva.hr.

Intervju: Mirjana Ožegović, viši fizioterapeut, voditeljica centra ReAktiva
Razgovarala: Carmen Rivier-Zurak

Datum objave članka: 1. 10. 2004.