Dajmo da čuju

Bolesti i stanja / Uho - nos - grlo prim. dr. sc.   Borut Marn dr. med., spec. otorinolaringolog

Suvremeni sustav i preporuka u razvijenom svijetu je provjeriti sluh u sve, a ne samo rizične djece...

Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, koji je među prvima prepoznao važnost ranog otkrivanja oštećenja sluha, omogućio je tiskanje male knjižice namijenjene mladim roditeljima, točnije roditeljima u rodilištu. Ovdje ćemo u nešto promijenjenom izdanju prezentirati tekst knjižice koja je tiskana i razaslana u sva rodilišta u Hrvatskoj u količini dovoljnoj za svakog "novog" roditelja kroz godinu dana. Cilj je upoznati roditelje s novim postupkom koji se danas primjenjuje u gotovo svim rodilištima u Hrvatskoj i motivirati ih da se, u slučaju potrebe, jave na dodatno ispitivanje. Zahvaljujući ovom programu, u razdoblju od godine dana samo na našoj Klinici je otkriveno 26 slušno oštećene djece već u prvim mjesecima života, čime su stvoreni preduvjeti za stvarno ranu i tim uspješniju rehabilitaciju.

Važnost provjere sluha

Značajno i trajno oštećenje sluha u djece koje nastaje prije razvoja govora ima dalekosežne posljedice na cjelokupni razvoj djeteta, a osobito na razvoj govora i jezika. U oko 70 - 80 posto djece oštećenje je prisutno već pri otpustu iz rodilišta, a u 20 - 30 posto slučajeva nastane poslije, najčešće zbog nekih bolesti ili traumatskih ozljeda glave. Oštećenje sluha u pravilu se otkrije kasno, najčešće tek u dobi od dvije do tri godine jer se govor ne razvija pravilno.

Iako je oštećenje sluha u neke djece znatno češće (u rizičnoj su skupini djeca u čijim obiteljima postoji rano oštećenje sluha, bolesti u tijeku trudnoće, odnosno porođaja i/ili nakon njega), u oko polovice slušno oštećenih nema niti jednog rizičnog čimbenika. Stoga je suvremeni stav i preporuka u razvijenom svijetu: provjeriti sluh u sve, a ne samo u rizične djece. Pravodobno otkrivanje oštećenja sluha omogućuje pravodoban početak rehabilitacije, čime se sprječava značajno zaostajanje u govorno-jezičnom, društvenom, osjećajnom, spoznajnom i obrazovnom razvoju djeteta.

Hrvatska u odnosu na svijet

U brojnim svjetskim rodilištima se već godinama svoj novorođenoj djeci provjerava sluh prije otpusta iz rodilišta. Ipak, malo je država u kojima je ta provjera organizirana u svim rodilištima. Rodilište u Općoj bolnici "Sveti Duh" u Zagrebu prvo je u Hrvatskoj koje je početkom veljače 2002. godine započelo provjeru sluha u sve novorođene djece. Tijekom 14 mjeseci ispitano je preko 3000 novorođenčadi i na taj način je do sada otkriveno 12 slušno oštećene djece u najranijem razdoblju njihova života.

Zahvaljujući inicijativi stručnjaka i akciji "Dajmo da čuju", sva su rodilišta u Hrvatskoj na dar dobila aparate za prvi stupanj provjere sluha, a još osam audioloških ustanova u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku dobilo je aparate za drugi stupanj provjere sluha za djecu kojoj je to potrebno.

S obzirom na to da, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, zdravstveni djelatnici do sada nisu bili obvezani provoditi takva ispitivanja (upravo se radi na dopuni tog Zakona), nadamo se da će sadašnji dodatni trud medicinskih sestara, neonatologa i otorinolaringologa dobiti potporu i suradnju roditelja i njihovih bližnjih.

Kako se ispituje sluh?

Oštećenje sluha u najvećem se broju slučajeva nalazi u pužnici, u osjetnim stanicama u kojima se mehanička energija zvuka kemijskim procesima pretvara u bioelektričnu i dalje prenosi u središnji slušni sustav. Ispitivanje se zasniva na činjenici da zdrava pužnica na podražaj zvukom odgovara ehom koji se može zabilježiti osjetljivim mikrofonom. Taj eho se zove otoakustička emisija (OAE). Pretraga je potpuno bezbolna, brza i objektivna, a provodi je posebno izučena medicinska sestra. Dok dijete spava u zvukovod se postavlja mala sonda, nakon čega se daje niz tihih zvukova, a aparat automatski, nakon kraćeg vremena (10-60 sekundi) pokazuje rezultat. Ako je odgovor prisutan na oba uha, ispitivanje je završeno. Ako ga nema, ispitivanje se ponavlja nešto kasnije ili drugi dan. Djeca smještena na intenzivnoj njezi ispituju se tek neposredno prije otpusta iz bolnice.

Zašto OAE može biti odsutna? Ako odgovor izostane na jednom ili na oba uha, potrebno je ponoviti provjeru sluha. Najčešći razlog za ponavljanje pretrage tj. izostanaka odgovora jest mehanička zapreka u zvukovodu ili srednjem uhu, a ne trajno i nepopravljivo oštećenje sluha. Ako je moguće, provjeru valja ponoviti još jednom prije negoli se dijete otpusti kući.

Prva i druga provjera

Rezultat prve provjere sluha roditelj doznaje od pedijatra-neonatologa pri otpustu iz rodilišta i taj se podatak upisuje u otpusnom pismu djeteta. Ako je odgovor prisutan na oba uha, sluh je uredan.

Unatoč tome, preporučujemo i dalje praćenje razvoja slušanja i govora. U tome roditeljima pomaže druga knjižica koju roditelj također dobije kod otpusta. U slučaju da odgovora nema na jednom ili na oba uha (pozitivan rezultat), potreban je drugi stupanj provjere sluha.

Smetnja u zvukovodu ili srednjem uhu koji put potraje nekoliko dana pa je otoakustička emisija odsutna i pri otpustu iz rodilišta. Upravo se u toj skupini djece "skriva" i dijete u kojega postoji trajno i značajno oštećenje sluha. U prosjeku, od deset pozitivnih jedno dijete ima trajno oštećenje sluha. Stoga je naknadna provjera sluha (tj. drugi stupanj provjere) jako važna.

Drugi stupanj provjere provodi se u sve djece koja su pozitivna bilo na jedno bilo na oba uha, najbolje tijekom prvog mjeseca života. U toj dobi dijete puno spava, što je glavni preduvjet za uspješno provođenje ispitivanja. Ispitivanje se može provesti na dva načina: istom metodom kao u rodilištu ili drugom metodom kojom se ispituju bioelektrični odgovori većeg dijela slušnog puta - ne samo pužnice nego i slušnog živca i moždanog debla. Pretraga je nešto složenija, ali zato i pouzdanija i manje osjetljiva na stanje vanjskog i srednjeg uha. Kako bi se ispitivanje uspješno provelo, dijete mora biti mirno ili u snu tijekom cijelog postupka. Stoga, valja ponijeti djetetovu bočicu i dudicu ili ga podojiti neposredno prije dogovorenog termina. Ovisno o tome koliko je dijete mirno, vrijeme ispitivanja može potrajati od 10 minuta do jednog sata. Rezultat ispitivanja dobije se odmah.

Ako je nalaz pozitivan...

Roditeljima preporučujemo da se najprije jave svom pedijatru koji će prema priloženom otpusnom pismu pratiti i liječiti dijete. Za drugi stupanj provjere sluha potrebna je uputnica. Ispitivanje se može dogovoriti u "svom" rodilištu ili audiološkoj ambulanti koja je preporučena prilikom otpusta iz rodilišta - svako rodilište ima dogovorenu suradnju s određenom audiološkom ambulantom u Hrvatskoj.

Datum objave članka: 1. 10. 2003.