svi članci autora

Čuje li dobro vaše dijete?

Svako oštećenje je potrebno što prije prepoznati, a upravo vi, dragi roditelji, u tome možete najviše pomoći

Dajmo da čuju

Suvremeni sustav i preporuka u razvijenom svijetu je provjeriti sluh u sve, a ne samo rizične djece...