EKOLOGIJA: opsežna studija o vezi zagađenja zraka i uranjene smrtnosti

Stručne zanimljivosti Borna Tićak mag. pharm.

Novo istraživanje ukazuje na uzročni odnos između visoke stope zagađenja zraka i preuranjene smrtnosti, a donosi nove dokaze o utjecaju sitnih čestica na zdravlje

Istraživanje objavljeno u časopisu Science Advances ukazuje na to kako bi stroži standardi vezani uz zagađenje zraka na području Sjedinjenih Američkih Država mogli spasiti više od 143.000 života u narednih 10 godina.
 
Američka agencija za zaštitu okoliša (The United States Environmental Protection Agency, EPA) određuje standarde kvalitete zraka za područje SAD-a. Osim toga, definira dopuštenu razinu i opseg onečiščivača kojih se lokalna, regionalna i nacionalna tijela moraju pridržavati. EPA donosi dopuštene razine onečišćivača na temelju podataka iz znanstvene literature koja dokazuje štetni utjecaj zagađenja zraka na ljudsko zdravlje. Od njihova osnutka 1971. godine, definirane sigurne razine sitnih čestica sustavno padaju objavljivanjem nova istraživanja.
 
Postoje dokumentirani dokazi koji povezuju sitne čestice zagađenja zraka sa zdravstvenim problemima, prvenstveno kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Prema EPA-i, brojni su izvori sitnih čestica - od požara do gradilišta. Osim toga, mogu se formirati u atmosferi putem kemijskih reakcija sa zagađivačima zraka. 
 
Nedavno istraživanje ukazuje kako izloženost sitnim česticama zagađenja zraka u koncentracijama koje su ispod maksimalno dopuštene prema EPA-i također može utjecati na zdravlje ljudi. No, pojedini stručnjaci, a među njima i predsjedavajući EPA-inog odbora za čisti zrak, osporavaju spomenuto istraživanje. Navode kako ne postoje pouzdani dokazi koji potvrđuju odnos između razine sitnih čestica koja je u okvirima propisanih vrijednosti i negativnih utjecaja na zdravlje.
 
S ciljem opovrgavanja primjedbi, autori su proveli temeljito i opsežno istraživanje kako bi definirali pridonose li neki drugi čimbenici poveznici između niske razine sitnih čestica i negativnog utjecaja na zdravlje.
 
U trenutačnoj studiji autori su analizirali podatke 68,5 milijuna ljudi koji su upisani u program zdravstvenog osiguranja Medicare. Neki od podataka su stari i do 16 godina, a uključuju 97 posto osoba starijih od 65 godina.Podaci su uključivali informacije o indeksu tjelesne mase svakog ispitanika, pušačkom statusu, prihodima, etnicitetu i stupnju obrazovanja. Upravo su ti podaci omogućili autorima da uzmu u obzir eventualne druge čimbenike koji bi utjecali na ishod istraživanja.
 
Također, pristupnici studiji morali su dati svoje poštanske brojeve kako bi autori studije mogli provjeriti mjesto prebivališta ispitanika. Informacija o mjestu prebivališta poslužila je za definiranje razine onečišćenja zraka područja u kojemu pristupnik studiji živi.
 
Autori studije uspjeli su pronaći dokaze koji idu u prilog uzročnom odnosu između sitnih čestica zagađenja zraka i povećanog rizika od smrtnosti. Međuodnos je potvrđen i kod razine onečišćenja zraka koja je ispod maksimalne dopuštene vrijednosti od 12 mikrograma po metru kubičnom u godini dana.
 
Prema autorima studije, smanjenje maksimalne dopuštene razine onečišćenja na 10 mikrograma po metru kubičnom u godini dana, što predstavlja preporuku Svjetske zdravstvene organizacije, rezultiralo bi od šest do sedam posto manjim rizikom mortaliteta.

Izvor: www.medicalnewstoday.com

Datum objave članka: 17. 7. 2020.
izdvojeni proizvodi