svi članci autora

Internet i djeca, trebamo li se zabrinuti?

Roditelje i djecu valja upozoriti na moguće opasnosti, te ih upoznati sa sigurnim načinima putovanja kroz internet

Jeste li prepopustljiv ili previše zaštitnički roditelj?

Djeci su prije svega potrebni roditelji koji su živi ljudi, stvarne osobe, koje izražavaju osjećaje i potrebe i koji ih neće štititi od života niti biti njihove žrtve