svi članci autora

Harmony Prenatal test

Novim, neinvazivnim prenatalnim testom, bez rizika za trudnoću, s visokom pouzdanošću utvrđuje se rizik od Downova sindroma