svi članci autora

Bronhoskopija - pogled iznutra

Nakon što se pomoću bronhoskopa pregledaju svi dišni putovi, prema potrebi se ciljano uzima materijal za daljnju dijagnostičku obradu