Obrada osobnih podataka u sklopu Programa vjernosti Zdravlje Plus - zajedno za Zdravlje

Za obradu podataka odgovorna je: Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator).

Svrha obrade podataka je korištenje pogodnosti Programa vjernosti i vezane marketinške aktivnosti (npr. obavijesti o komercijalnim akcijama i novim proizvodima) te vođenje evidencije o lijekovima i ostalim proizvodima koje je upotrebljavao član, a u svrhu osiguranja zdravlja i sprečavanja interakcija lijekova i ostalih proizvoda.

Za vrijeme članstva u Programu vjernosti stupamo s Vama u kontakt preko komunikacijskih kanala koje ste nam naveli u pristupnici.

Upotrebljavamo sljedeće osobne podatke:
  • ime i prezime;
  • adresa stanovanja;
  • spol;
  • datum rođenja;
  • broj mobitela;
  • email (dalje: osobni podaci). 
Vaše podatke ne prodajemo trećima niti ih komercijaliziramo na bilo koji drugi način, a da bismo zaštitili Vaše osobne podatke od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, koristimo tehničke i organizacijske mjere sigurnosti.

Obrada Vaših osobnih podataka nužna je za ispunjavanje obaveza Organizatora prema Vama kao članu Programa vjernosti, stoga ako nam ne dostavite navedene podatke nećete biti u mogućnosti koristiti pogodnosti predviđene za članove Programa vjernosti. Vaše osobne podatke čuvamo za vrijeme dok ste član programa vjernosti i brišemo po prestanku Vašeg članstva u Programu vjernosti iz bilo kojeg razloga.

Vaše osobne podatke prosljeđujemo ljekarnama koje su u programu Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje, (u daljnjem tekstu: ljekarne Zdravlje Plus), a u svrhu pružanja usluga i pogodnosti koje imaju članovi Programa vjernosti Zdravlje Plus (popis svih ljekarni Zdravlje Plus nalazi se na stranici www.vasezdravlje.com i www.oktal-pharma.hr). Navedene osobe smiju upotrebljavati Vaše osobne podatke isključivo na način predviđen ovom Obradom osobnih podataka, a opoziv Vaše suglasnosti bit će primjenjen i na navedene osobe. 

U svakom trenutku imate pravo opozvati svoju suglasnost te zahtijevati pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje Vaših osobnih podataka i ostvariti pravo na ograničenje obrade. Od Organizatora možete zatražiti da Vam podatke koje ste nam povjerili dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu. U slučaju opoziva Vaše suglasnosti, Vaši osobni podaci biti će obrisani i njihova će obrada prestati u najkraćem objektivno mogućem roku računajući od primitka Vašeg pisanog zahtjeva. Također imate pravo podnošenja prigovora Organizatoru i/ili nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Za Vaša pitanja i zahtjeve obratite se Službeniku za zaštitu osobnih podataka Organizatora putem mail adrese: szop@oktal-pharma.hr  ili pisanim putem na adresu Organizatora: Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, 10 020, Zagreb.