PRAVILNIK PROGRAMA VJERNOSTI ZDRAVLJE PLUS - ZAJEDNO ZA ZDRAVLJE

Članak 1.

Organizator Programa vjernosti “Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje“ (u daljnjem tekstu: Program vjernosti) je Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb (u daljnjem tekstu: Organizator). Članstvo u Programu vjernosti je besplatno.

 
Članak 2.

UČLANJENJE
Članom Programa vjernosti postaje se ispunjavanjem i predajom tiskane pristupnice na nekom od prodajnih mjesta ljekarni Zdravlje Plus ili ispunjavanjem online pristupnice na odabranim mrežnim lokacijama. Sadržaj pristupnice određuje Organizator, u skladu sa zakonom i potrebama Programa vjernosti. Pristupnica za učlanjenje u Program vjernosti obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih Pravila, u njihovoj svakodobno važećoj verziji. Prihvatom Pravila član Programa vjernosti također daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci, koje učlanjenjem predaje Organizatoru, prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima. Po učlanjenju član prima karticu Programa vjernosti s članskim brojem, temeljem koje ostvaruje članska prava određena ovim Pravilima. Članom programa vjernosti mogu postati samo osobe starije od 18 godina. 

 
Članak 3.

PRAVA I OBVEZE
Samom činjenicom članstva u Programu vjernosti, član ne preuzima nikakve obveze. Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti, a koje se sastoji od: 
  • prikupljanja bodova prilikom kupnje na prodajnom mjestu ljekarni Zdravlje Plus i mogućnost njihovog korištenja za ostvarivanje popusta
  • bodovi se prikupljaju po načelu 1 kn = 1 bod osim za receptne i bezreceptne lijekove, medicinske proizvode koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja, sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskog proizvoda, participaciju te početne mliječne formule
  • prilikom kupnje u kojoj se ostvaruje popust temeljem ranije prikupljenih bodova ne prikupljaju se bodovi
  • prikupljenih 500 bodova može se zamijeniti za 10 % popusta
  • realizacija popusta ne uključuje receptne i bezreceptne lijekove, sudjelovanje u cijeni lijeka i medicinskog proizvoda, participaciju te početne mliječne formule; popusti se ne zbrajaju.
  • mogućnosti  povoljnije  kupnje  proizvoda  i  prikupljanja  dodatnih  bodova  prilikom  akcijskih  prodaja, organiziranih samo za članove Programa vjernosti.
  • sudjelovanja u nagradnim igrama namijenjenim isključivo članovima Programa vjernosti.
  • brojne druge pogodnosti koje će Organizator povremeno osigurati za članove Programa vjernosti. 
  • organizator pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti, ali i ograničiti ga, prema vlastitoj ocjeni, bez posebne obavijesti o tome.

Članak 4.

OSOBNI PODACI
Potpisom i označavanjem polja „Suglasna/suglasan sam s predloženom obradom osobnih podataka“ na pristupnici, članovi Programu vjernosti „Zdravlje Plus“ povjeravaju osobne podatke i daju suglasnost za prikupljanje i obradu u svrhu provedbe Programa vjernosti Zdravlje Plus. Za obradu podataka odgovorna  je: Oktal Pharma d.o.o., Utinjska 40, Zagreb.

Svrha obrade podataka je korištenje pogodnosti Programa vjernosti „Zdravlje Plus“ i vezane marketinške aktivnosti (npr. obavijesti o komercijalnim akcijama i novim proizvodima) te vođenje evidencije o lijekovima i ostalim proizvodima koje je upotrebljavao član, a u svrhu osiguranja zdravlja i sprječavanja interakcija lijekova i ostalih proizvoda.

Uz izrađeni profil člana, Organizator će pridružiti podatke o kupovinama koje su članovi obavili uz člansku iskaznicu, a sve s ciljem kako bi bolje razumjeli potrebe člana i preferencije u smislu kupovine i kako bi pripremili ponude te pružili informacije o proizvodima i uslugama za koje bi članovi možda bili zainteresirani. Upotrebljavaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, spol, datum rođenja, OIB i/ili MBO, telefon/mobitel i e-mail (dalje: Osobni podaci).    
 
Podaci se ne prodaju trećima niti ih se komercijalizira na bilo koji drugi način, a za zaštitu Osobnih podatka od slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka ili mijenjanja te od neovlaštenog odavanja ili pristupa, Organizator koristi tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. Organizator prosljeđuje Osobne podatke članova ljekarnama koje su u programu Zdravlje Plus - Zajedno za zdravlje (u daljnjem tekstu: ljekarne Zdravlje Plus), a u svrhu pružanja usluga i pogodnosti koje imaju članovi Programa vjernosti Zdravlje Plus (popis svih ljekarni Zdravlje Plus dostupan je na  www.oktal-pharma.hr ).

Osim navedenog, Osobne podatke članova Organizator može dati svojim pouzdanim partnerima koji održavaju njihove IT sustave ili koji pružaju usluge u ime Organizatora (npr. za marketinške, financijske ili svrhe oglašavanja). Ovi su pružatelji usluga, međutim, sukladno relevantnim sporazumima, obvezni koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu sa smjernicama Organizatora i strogo za svrhu koja je navedena. Također, obvezni su na ispravan način zaštititi sve Osobne podatke i držati ih u tajnosti. Eventualne promjene u Osobnim podacima i zahtjeve za pristup, dopunu, izmjenu ili brisanje Osobnih podataka te ostvarenje prava na ograničenje obrade, prava na prenosivost podataka kao i pravo na opoziv suglasnosti, sam član prijavljuje Organizatoru na e-mail Službenika za zaštitu osobnih podataka - szop@oktal-pharma.hr  ili pisanim putem na adresu Organizatora.

Članak 5.

PRESTANAK ČLANSTVA
Član može otkazati članstvo pisanom obaviješću, bez obrazloženja, na adresu Organizatora ili odjavom na nekom od prodajnih mjesta ljekarni Zdravlje Plus. Organizator također može, pisanom obaviješću, bez obrazloženja, otkazati članstvo pojedinom članu. Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Organizatora. Osobne podatke članova brišemo po prestanku članstva u Programu vjernosti Zdravlje Plus iz bilo kojeg razloga. Preostali bodovi na kartici se poništavaju i ne mogu se koristiti ili prenijeti na drugu karticu. U slučaju gubitka ili krađe kartice, korisnik je dužan prijaviti nestanak kartice u najbližoj ljekarni Zdravlje Plus, na e-mail zdravljeplus@oktal-pharma.hr ili na broj telefona 01/6596 869, a Organizator će na adresu korisnika poslati novu karticu na koju će biti prebačeni do tada ostvareni i neiskorišteni bodovi.
 
Članak 6.

STUPANJE NA SNAGU I PROMJENE PRAVILA
Ova Pravila stupaju na snagu danom objave na web stranici www.oktal-pharma.hr. Organizator je ovlašten u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez potrebe pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.oktal-pharma.hr.

 
Zadnja izmjena: ožujak 2020.