svi članci autora

Degeneracija žute pjege - vlažna i suha forma

Suvremenu medicinu očekuju nove spoznaje o patološkim procesima koji dovode do makularne degeneracije, ali i nove metode liječenja. Sadašnji pristup nije savršen, ali može bitno usporiti tijek bolesti i održati kvalitetu vida na razini da osoba može sama funkcionirati