Sigurnost lijekova - sve češća tema

Bolesti i stanja / Opća medicina

Uz sigurnost primjene lijekova protiv boli u mišićima i zglobovima, najčešće se spominju ibuprofenski pripravci, kao lijekovi s najmanje nuspojava

Sigurnost lijekova sve je češća tema kojom se bave zdravstvene agencije i ustanove za ispitivanje lijekova i njihovih učinaka na dobrobit pacijenata.

Vezano uz primjenu nestreoidnih protuupalnih pripravaka protiv boli u mišićima i zglobovima, američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) iznosi sljedeće podatke:

  • nemaju svi pripravci protiv boli u mišićima i zglobovima jednaku sigurnost primjene;
  • za svaki takav lijek razvijanje ozbiljnih nuspojava ovisi o dozi i duljini primjene;
  • u dva desetljeća primjene ibuprofenskih lijekova na milijunima pacijenata i nakon godina praćenja nuspojava vezanih uz njih te komparativnih kliničkih studija s ostalim lijekovima, ibuprofen se pokazao kao lijek s najmanje tegoba vezanih uz gastrointestinalni sustav, bubrežnu insuficijenciju i predoziranje.

Česte zloporabe i nepridržavanje uputa

Primjena lijekova protiv boli u mišićima i zglobovima sigurno je veliko olakšanje pacijentima koji boluju od spomenutih simptoma. Široka je i uporaba navedenih lijekova kod pacijenata nakon posttraumatskih tegoba, kao što su uganuća i istegnuća. Ti lijekovi primjenu ostvaruju inhibiranjem enzima ciklooksigenaze koji je odgovoran za stvaranje prostaglandina, tvari koje organizam izlučuje tijekom upalnog procesa i pojave boli. Inhibiranjem upalnih procesa smanjuje se i olakšava bol, no mogu se javiti i nuspojave, kao što su kožne reakcije, alergijske reakcije, preosjetljivost na sunčevu svjetlost (fotoalergijske reakcije), poremećaji bubrežno-mokraćnog sustava, poremećaji imunološkog ili gastrointestinalnog sustava. Najveći broj nuspojava vezan je uz zloporabu navedenih lijekova i nepridržavanje propisanih doza i duljine primjene.

Zbog svega navedenoga pacijenti se prije svake primjene navedenih lijekova upozoravaju na pomno čitanje upute o lijeku i pridržavanje naputaka iz upute. Da bi se lijek pravilno uzimao te da ne bi utjecao na pogoršanje neke druge bolesti, vrlo je bitno slijediti i liječničke upute.

Lijekovi s najmanje nuspojava

Uz sigurnost primjene lijekova protiv boli u mišićima i zglobovima, najčešće se spominju ibuprofenski pripravci, kao lijekovi s najmanje nuspojava. Taj je lijek prvi dobio odobrenje američke Agencije za hranu i lijekove za bezreceptnu prodaju još davne 1984. godine, i to najviše zahvaljujući pozitivnim rezultatima primjene ibuprofena u preporučenim dozama. Američki proizvođači ibuprofenskih lijekova, osim s američkom Agencijom za lijekove, usko surađuju i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom (World Health Organization - WHO), a sve u cilju što kvalitetnije primjene navedenih lijekova i povećanja koristi za pacijente u smanjenju nuspojava, uz istodobno ostvarivanje pozitivnih učinaka lijeka.

Pacijenti se prije svake primjene navedenih lijekova upozoravaju na pomno čitanje upute o lijeku i pridržavanje naputaka iz upute

Međunarodna organizacija koja se bavi lijekovima koji kao aktivnu tvar sadrže ibuprofen (International Ibuprofen Foundation) objavila je na svojim internetskim stranicama najnovije rezultate kliničkih ispitivanja Svjetske zdravstvene organizacije vezane uz sigurnost primjene lokalnih antireumatskih pripravaka. Navedeni rezultati ističu ibuprofen kao molekulu najmanjeg rizika od nastanka gastrointestinalnih tegoba u skupini iste namjene.

Ispitivanje je uključivalo prijavu nuspojava o liječenju antireumatskim pripravcima u velikom vremenskom rasponu - od 1985. do 2003. godine. 32 klinička ispitivanja i 13 pratećih kliničkih studija uključivala su 5325 pacijenata te 3453 kontrole kod liječnika. Od sedam ispitivanih lijekova različitih djelatnih tvari, pripravci ibuprofena pokazali su najmanji broj nuspojava, a ako su se i pojavile, bile su slabije izražene.

Izvor: www.fda.gov

Datum objave članka: 1. 4. 2008.