KANABIS: starije osobe sve češće ga konzumiraju

Stručne zanimljivosti Borna Tićak mag. pharm.

Prema najnovijem članku objavljenom u američkom Journal of Studies on Alcohol and Drugs, sve više građana svih dobnih skupina na području SAD-a koristi kanabis, posebice nakon njegove legalizacije u nekoliko saveznih država

Značajan broj ljudi koristi kanabis u medicinske svrhe s obzirom da su istraživanja pokazala njegovu učinkovitost u smanjenju boli. Stoga ne čudi da se mnogi odlučuju za konzumaciju kanabisa kao vid terapije smanjenja boli u različitim kroničnim stanjima. Podaci od 2005. do 2016. pokazuju da sve veći broj starijih osoba počinje koristiti kanabis. 
 
Nova studija na Odjelu za globalno javno zdravstvo Sveučilišta u New Yorku (New York University College of Global Public Health) potvrdila je trend rasta uporabe kanabisa u osoba starije životne dobi, odnosno da se u prethodnih nekoliko godina povećao broj ljudi starosne dobi 65 i više godina koji koriste kanabis. Istraživači su analizirali podatke 14.896 osoba starije životne dobi koje su ispunile upitnike o korištenju droga i zdravlju u razdoblju od 2015. do 2018. 

Hitno potrebno odrediti potencijalne rizike
 
Doktori Han i Palamar određivali su trend konzumacije kanabisa među osobama starije životne dobi na području SAD-a tijekom tri godine. Prema dostupnim informacijama, istraživači su procijenili kako se tijekom 3 godine postotak osoba iznad 65 godina koji konzumiraju kanabis gotovo udvostručio, to jest porastao s 2,4 posto u 2015. na 4,2 posto u 2018.
 
Ispitivana skupina sastojala se od 55,2 posto muškaraca i 77,1 posto bijelaca. Kod određenih kategorija i socijalnih skupina povećanje trenda posebno bilo je naglašeno. Najznačajnija povećanja zabilježena su među ženama, pripadnicima rasnih i etničkih manjina, fakultetski obrazovanima, oženjenima i osobama s većim mjesečnim prihodima, kao i kod čestih konzumenata alkohola, pacijenata na terapiji lijekovima za psihičke bolesti i dijabetičara.
 
Iako su istraživači koristili podatke iz reprezentativne nacionalne skupine, postojala su određena ograničenja. Najveći nedostatak predstavlja činjenica da su podaci temeljeni na odgovorima samih pristupnika istraživanja, čime se otvara prostor za netočne podatke.
 
Ovaj zamijećeni trend može biti razlog za zabrinutost. Iako sve više odraslih osoba koristi kanabis, trenutačni klinički dokazi koji bi opravdavali taj trend ipak su limitirani. Starije osobe posebno su ranjive na potencijale nuspojave kanabisa pa se povećanjem njegove konzumacije javlja hitna potreba boljeg razumijevanja kako prednosti tako i rizika njegova korištenja.

Izvor: www.medicalnewstoday.com
 

Datum objave članka: 5. 3. 2020.
izdvojeni proizvodi