Neurofeedback terapija

Bolesti i stanja / Živčani i mentalni sustav mr. sc.   Nataša Šunić Vargec prof. logoped

Kroz neurofeedback učimo mozak kako svjesno normalizirati moždanu aktivnost te optimizirati misaone i emocionalne procese

Mnogi roditelji su „izgubljeni“ kad se djetetu postavi dijagnoza poput poremećaja pažnje (ADD  - Attention Deficit Disorder), poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD - Attention Deficit/Hyperactivity Disorder), kašnjenja u govorno-jezičnom razvoju, poremećaja iz autističnog spektra, specifičnih teškoća u učenju, disleksije itd. I, ne znaju otkuda krenuti.

Prvi korak je dolazak logopedu ili psihologu, što podrazumijeva obradu od strane cijelog stručnog tima. Pri tome se roditelju neminovno nameće pitanje može li se još nešto poduzeti osim „klasičnih“ terapijskih postupaka koje provode logopedi, edukacijski rehabilitatori, terapeuti senzorne integracije i psiholozi?

I u odrasloj dobi postoje određeni psihološki problemi i mentalna stanja u liječenju kojih se traži terapijski tretman kao dodatak već postojećim klasičnim terapijskim protokolima, a koji bi pridonio postizanju očekivanih rezultata.

Tu na scenu stupa neurofeedback.

Što je neurofeedback?

Neurofeedback je neinvazivna i zabavna računalna metoda samoregulacije mozga koja uz pomoć EEG-a i posebnog softwarea uči ljude kako smanjiti ili pojačati određene moždane valove koji su ogledalo stanja mozga. Kroz neurofeedback učimo mozak kako svjesno postići optimalne obrasce moždanih valova, odnosno kontrolirati i normalizirati moždanu aktivnost. To se bazira na spoznaji da mozak može naučiti stvarati nove obrasce rada koji mu omogućuju optimizaciju misaonih i emocionalnih procesa, i to na isti način na koji uči i sve ostale stvari. 

Moždani valovi su odraz specifičnih mentalnih stanja, odnosno mentalne aktivnosti i usko su vezani uz obrasce ponašanja. Tako neki obrasci moždanih valova mogu biti manje ili više poželjni za određene aktivnosti.

Godine opservacija i istraživanja su dovele do spoznaje kakvi obrasci moždanih valova su potrebni za optimalno ponašanje mozga te kakva je veza između odstupanja od tih obrazaca i problema u obavljanju određenih mentalnih aktivnosti. U neurofeedback treningu postoji nekoliko protokola, od kojih se najčešće koriste alfa, beta, theta i alfa/theta protokoli. Protokoli su nazvani po istoimenim moždanim valovima, od kojih je svaki povezan uz određene mentalne funkcije i stanja. Na primjer, alfa valovi su povezani s mirom, spremnošću, meditacijom i duboko opuštenošću, dok beta valove karakterizira fokus, trajna pozornost, napetost, budnost i uzbuđenje. Stoga su alfa valovi obično usmjereni na liječenje stanja poput stresa i tjeskobe, dok su beta valovi usmjereni na poboljšanje karakteristika poput pažnje i fokusa, koji su povezani s ADHD-om.

U primjeni neurofeedbacka stručnjaci sugeriraju da je najbolje koristiti ga kao dodatak uz etablirane medicinske tretmane i određene lijekove.

Neurofeedback terapija - za djecu i odrasle

Neurofeedback terapija je korisna kod djece, ali kod odraslih. Neurofeedback je pokazao učinke u liječenju poremećaja poput poremećaja pažnje s hiperaktivnošću (ADHD), anksioznosti, depresije, epilepsije, poremećaja iz autističnog spektra, nesanice, ovisnosti o drogama, shizofrenije i poteškoća u učenju.

Neizostavan je vid mentalnog treninga kod vrhunskih sportaša, a u zadnje vrijeme se koristi i kod top managera s ciljem jačanja mentalnog  kapaciteta i lakšeg nošenja sa stresom.

S obzirom da su psihološki problemi i mentalna oboljenja povezani s određenom neravnotežom koja se može očitovati i kroz poremećaj moždanih valova, u određenim situacijama je neurofeedbackom moguće korigirati tu neravnotežu. Iz tog razloga, neurofeedback je sve više zastupljen kao komplementarna terapija u liječenju anksioznosti i depresije.

Jedna od prednosti ovog vida terapije je da ne sadrži lijekove, zbog čega nema nuspojava koje mnogi lijekovi imaju.

Kako se izvodi neurofeedback?

Neurofeedback trening traje oko 45 minuta. Optimalni rezultati postižu se radom dva puta tjedno. Donja dobna granica klijenta iznosi oko četiri godine, a gornje dobne granice nema.

Neurofeedback trening se provodi tako da se pomoću EEG pojačala odrede moždani valovi koji se koriste za upravljanje videoigrom ili nekim drugim audiovizualnim sadržajem. Taj sadržaj u stvari postaje stimulans, jer igrač mislima upravlja video igrom, a kroz nastojanje da unaprijedi igru istodobno optimizira svoje moždane valove.

Pomoću EEG-a se mjere moždani valovi i prikazuju na ekranu, uklopljeni u računalnu igru ili običan video. Uspjeh u igri je vezan uz poželjne vrijednosti odabranih moždanih valova tako da osoba nastojeći povećati svoj rezultat istodobno uči nove, poželjne obrasce moždanih valova. Ako se koristi običan video, kvaliteta prikaza videa se mijenja ovisno o vrijednostima valova koje treniramo. Na primjer, ako se želi naučiti smanjiti theta val, svaki put kada theta val padne ispod vrijednosti koju postavi neurofeedback trener, automobil u video igri počinje brže voziti.

Kada poželjnu aktivnost nagrađujemo, mozak spontano teži ponovnoj nagradi radi čega pokušava proizvesti tu aktivnost koja dovodi do nagrade i istodobno nagrađivati svako njihovo povećanje. Po istom principu se mogu jačati svi valovi, ali i smanjivati ako nagrađujemo smanjenje snage određenih moždanih valova.
 Educirani treneri znaju procijeniti koji protokol treba primijeniti kod rješavanja određenog problema te kako promjenom parametara treninga naučiti mozak da stvara nove obrasce moždanih valova.

Treninzi se provode uglavnom uz vodstvo ovlaštenog educiranog trenera koji postavlja protokol treninga i nadzire njegovu provedbu.

Kad su u pitanju djeca, uz stručno osoblje, metoda uključuje i roditelje i djecu jer se pokazalo da se najbolji rezultati ostvaruju kada su svi uključeni s istim ciljem i očekivanjima. Međusobna sinergija roditelja, koji najbolje poznaju svoje dijete, iskusnih djelatnika i moderne tehnologije već je pomogla velikom broju pacijenata. Treninzi počinju tek kada su svi sudionici procesa, svatko na svojoj razini, upućeni u sistem rada i realne ciljeve treninga. U praćenje napretka djeteta su uključeni svi sudionici procesa, opet svatko na svojoj razini i na svoj način.

Što napraviti ako želite probati neurofeedback?

Primarno je potrebno definirati koji se problem želi rješavati te utvrditi kakvi se rezultati obično postižu neurofeedbackom u slučaju postavljene dijagnoze.

Odluka o ulasku u program neurofeedback treninga je lakša ako je prethodno već napravljena kompletna dijagnostička obrada te postoje relevantne studije o blagotvornom učinku neurofeedbacka kod utvrđene dijagnoze.

Ako se radi o djetetu, i to u dobi kada još nije moguće utvrditi konačnu dijagnozu, ili se radi o rubnim slučajevima, ili je tek započeta dijagnostička obrada, dobro bi bilo napraviti probni neurofeedback trening na kojem se utvrđuju odstupanja amplituda moždanih valova od tipičnih vrijednosti. Ako se utvrde odstupanja koja se mogu dovesti u vezu sa simptomima zbog kojih je dijete u obradi, onda se preporuča program neurofeedback treninga usmjeren na smanjenje tih odstupanja. U oba slučaja je jako važno da dijete prihvati treninge, što se u pravilu i događa jer je neurofeedback koncipiran kao igra - djeca igraju igrice svojim mislima ili gledaju video materijale koje sami odaberu.

Što se može očekivati od neurofeedback terapije?

Može proći nekoliko mjeseci da se uoče željena poboljšanja, ali ne postoji konsenzus o tome koliko je tretmana potrebno prije nego što osoba može uspostaviti kontrolu nad svojim moždanim valovima.

Također dugoročni učinci još nisu dovoljno istraženi, tako da nije jasno koliko dugo traju rezultati terapije bez kontinuiranog liječenja.

Neurofeedback nije čarobni štapić koji će otkloniti sve probleme. U nekim slučajevima, kao što je na primjer autistični spektar, neurofeedback neće riješiti glavni problem, ali može pomoći u poboljšanju općeg stanja.

U slučaju ADHD-a, neurofeedback se pokazao kao najučinkovitija terapija, kojom je u velikom broju slučajeva moguće značajno smanjiti simptome, s tim da su učinci vidljivi i nakon 10 godina. Neurofeedback metodom je u ovom slučaju moguće poboljšati pažnju i smanjiti hiperaktivnost te impulzivne i agresivne reakcije.

Dobri rezultati postižu se i primjenom neurofeedbacka na specifične poremećaje učenja jer postoje specifični moždani obrasci koji se povezuju s ovim poteškoćama, a mogu se znatno poboljšati kroz treninge.

Ako govorimo o poteškoćama koje su posljedica organskih oštećenja mozga, primjenom neurofeedback metode možemo poboljšati funkcioniranje mozga, ali ne i potpunosti ukloniti poteškoće. U većini takvih slučajeva potrebno je s vremena na vrijeme ponavljati cikluse treninga da bi se njegovi učinci održali.

Kada se radi o disregulaciji mozga (npr. kod ADHD-a), ova metoda može potpuno i zauvijek ukloniti simptome, pod uvjetom da je odrađen dovoljan broj treninga.

Broj neurofeedback treninga u svakom pojedinom slučaju je individualan. Prema iskustvu iz prakse, da bi došlo do neke promjene potrebno je proći minimalno 20 treninga, dok se trajni učinci postižu nakon 30 do 40 treninga. No, treba reći da se kod mnogih početni pozitivni pomaci osjete već nakon prvih nekoliko treninga.

Neurofeedback - nuspojave

Tijekom 60 godina koliko je dostupan neurofeedback, nisu zabilježene ozbiljnije ili trajnije nuspojave koje pacijent može doživjeti tijekom ili nakon tretmana. Osim što je za vrijeme tretmana moguće osjetiti umor ili pospanost, neurofeedback se općenito smatra sigurnom praksom povezanom s minimalnim rizikom.

Ipak, treba imati na umu neke stvari o tome kako funkcionira neurofeedback, a što može biti povezano s pojavom i vrstom nuspojave/a.

1. Svatko je drugačiji pa tako i reakcija na neurofeedback. Iako većina osoba ima malo ili nimalo štetnih reakcija, svatko može u različito vrijeme drugačije reagirati na iste podražaje. Stoga je potrebno vjerovati vlastitom iskustvu. Ako se osjeti bilo kakva reakciju na tretman, potrebno je to reći terapeutu, sa što više detalja, kako bi mogao procijeniti koje prilagodbe napraviti kako bi pacijentu bilo ugodnije.

2. Različiti dijelovi mozga različito reagiraju na terapiju. Ovisno o rezultatu EEG-a, neurofeedback terapija cilja na određena mjesta u mozgu u smislu povećanja ili smanjenja frekvencije moždanih valova u tim područjima. Iako neka mjesta u mozgu mogu biti zahtjevnija za liječenje od drugih, što može dovesti do češćih nuspojava, dobar praktičar neurofeedbacka zna kako ciljati područja mozga za koja je vjerojatnije da će proizvesti pozitivne rezultate bez rizika od neželjenih reakcija.

3. Promjena frekvencije moždanih valova može utjecati na emocije i funkciju mozga. Ako se pokušavaju ponovno trenirati određena područja mozga kako bi se povećala učestalost beta valova i/ili gama valova, povećanje može privremeno rezultirati utrkujućim mislima, osjećajem panike i generaliziranom tjeskobom. S druge strane, kada su cilj sporije frekvencije, pacijent može doživjeti osjećaj umora i imati problema s koncentracijom, a ponekad i osjećaj depersonalizacije. No, te reakcije su privremene i trebale bi se smanjivati kako se terapija nastavlja.

4. Već postojeća neurološka stanja mogu uzrokovati nuspojave. Prije početka liječenja, pružatelja neurofeedback tretmana treba informirati o bilo kojem postojećem neurološkom stanju (kao što je npr. epilepsija). Takva stanja mogu uzrokovati nuspojave koje drugi pacijenti ne doživljavaju. Iako neurofeedback terapija može, ali i ne mora imati pozitivan učinak u konkretnom slučaju, važno je što je više moguće minimizirati mogućnost nuspojava.

5. Iskustvo pružatelja neurofeedback tretmana je ključno za smanjenje rizika nuspojava. Rad s pružateljem neurofeedbacka koji je loše educiran, koristi zastarjelu opremu ili ne radi potpuni EEG prije tretmana mogao bi dovesti do manje od optimalnih rezultata, uključujući i mogućnost pojave štetnih reakcija.

Kako realizirati neurofeedback terapiju?

Neurofeedback terapija se provodi u za to specijaliziranim privatnim praksama i prema unaprijed dogovorenim terminima (u Hrvatskoj postoji desetak takvih praksi). Trening vode educirani treneri, u pravilu s diplomom neke od srodnih struka (psihologija, logopedija, fizikalna terapija, itd.).

Neurofeedback terapija je dostupna i na uputnicu:

  • u Zagrebu - Klinika za dječje bolesti, Klaićeva 16, Klinika za psihijatriju „Sveti Ivan Zagreb“, Dom zdravlja Zagreb - Centar
  • u Splitu - Klinika za neurologiju KBC-a Split.
Kako su potrebe za neurofeedbackom daleko veće od trenutačnih kapaciteta, u gotovo svim centrima i bolnicama postoje liste čekanja za termine treninga i po nekoliko mjeseci.

Neurofeedback na daljinu 

U zadnjih par godina, posebni neurofeedback centri nude i opciju treninga kod kuće na način da se oprema dostavlja klijentu, a trener se spaja preko interneta i vodi treninge na daljinu. S obzirom da je neurofeedback u suštini trening, a ne oblik psihoterapije, izostanak fizičkog kontakta s trenerom ne utječe negativno na ishod treninga. S druge strane, potpuna sloboda izbora termina i činjenica da roditelj ne treba svaki put u zadanom terminu voziti dijete u centar, veliko su olakšanje mnogim roditeljima.

Neurofeedback - cijena tretmana

Prije početka neurofeedback treninga potrebna je inicijalna procjena moždane aktivnosti, čija cijena od strane privatnog pružatelja usluge ovisi o tome što sve procjena uključuje.

Uobičajena cijena pojedinačnog neurofeedback tretmana koji potom slijedi iznosi od 150 do 300 kn, u ovisnosti radi li se o djetetu ili odrasloj osobi. S obzirom da je potrebno proći minimalno 20 tretmana da bi se vidio nekakav napredak, većina pružatelja usluge formira cijenu kroz paket tretmana.

Osobna iskustva iz logopedske prakse

„Prateći tijekom logopedskih terapijskih tretmana djecu koja su bila uključena i u neurofeedback tretmane, primijetila sam određene pozitivne promjene kod djece u smislu napretka njihove pažnje, cjelovitosti verbalnog izražavanja i poboljšanja socijalne komunikacije.

Kod djece koja su imala disleksiju i specifične teškoće u učenju, pažnja je bila dulja i usmjerenija - čitanje nije više bilo na razini 'slovkanja' i zastajkivanja u čitanju, nego je prevladavalo globalno (cjelovito) čitanje. Djeca su s vremenom bila zadovoljnija i uspješnija u školi kao i u interakciji s drugom djecom - nisu bila tužna, ljuta ili u trenucima frustrirana kad bi nešto trebala pročitati, jer je čitanje bilo tečnije i brže…“

Iskustva roditelja djece koja prolaze neurofeedback tretmane?

K. J. / 9 godina / Kontrola emocija i emocionalna nezrelost
"Mirniji je, bolje odrađuje zadaće i prihvaća obveze, kada mu se nešto kaže ne reagira burno kao prije, ima puno manje 'tantruma', a kad se i pojavi, kratko traje. Prihvaća ono što mu se govori. Mislim da je napredak vidljiv u velikoj mjeri."
 
A. M. / 8 godina / ADHD
"U situacijama kad od njega tražimo da nešto napravi, to odmah odradi i nema više navlačenja kao prije. Puno je bolji po pitanju impulzivnosti, nije histeričan kao prije, pogotovo ako nešto nije po njegovom. Kao da ga brzo prođe. U školi je isto sve super. Prije mu nije išlo samostalno pisanje rečenica, a sada nosi kući diktat koji je cijeli sam napisao. Učiteljica kaže da ja joj je u nekim trenucima lakše komunicirati s njim. Određeni problemi školi i dalju su aktualni – npr. pod odmorom ili na satu tjelesnog je uvijek najaktivniji, trči, ali ruši djecu pred sobom, dogodi se da neko dijete i gurne. Kad ga učiteljica pita zna li što je napravio on kaže da ne. Obično mu je žao, ali kao da nije svjestan takvih situacija."
 
I. N. / 13 godina / ADHD
"Jako sam zadovoljna. Mali je zbilja odličan, zabavan, veseo, smisleno priča i manje luta mislima, odnosno manje je u "oblacima", odmah čuje što mu govorimo i reagira. Iako bi znao biti umoran, odlično je prihvatio tretmane i dobro je surađivao. Ovaj koncept terapije od kuće, online, odličan je."
 
Ž. N. / 16 godina / ADHD
"Ono što sam do sada primijetila je da je savjesniji u obavljanju svojih obaveza i bolji je u školi. Nekako ima bolju “strukturu“ što se tiče samog ponašanja. Sve u svemu, zadovoljni smo."


Izvor fotografija i svjedočanstava: Umo HOME

Datum objave članka: 31. 5. 2022.
izdvojeni proizvodi