Radiografska dijagnostika u dentalnoj medicini

Bolesti i stanja / Zubi i usna šupljina Luka Lubina dr. med. dent.

Planiranje kvalitetne stomatološke terapije danas je nezamislivo bez dobrih radiografskih analiza, ponajviše u kirurškoj i implantološkoj grani

Napredak i razvoj dentalne medicine u posljednjih dvadeset godina doveli su do potrebe za kompletnijim i opsežnijim dijagnostičkim metodama, a zahvaljujući razvoju novih tehnologija, pojavile su se i nove metode rehabilitacije pacijenata. Planiranje kvalitetne terapije danas je nezamislivo bez dobrih radiografskih analiza, ponajviše u kirurškoj i implantološkoj grani. 

U dentalnoj medicini nekoliko je vrsta dijagnostičkih radiografskih analiza, koje ćemo u nastavku objasniti i dati smjernice kad ih je potrebno provesti.

 

Retroalveolarna tehnika snimanja

Ova tehnika snimanja u dentalnoj medicini najčešće se koristi i može se primijeniti gotovo u svim područjima struke. Riječ je o maloj rendgenskoj slici, pri čemu se film postavlja na nepčani ili podjezični dio područja koje želimo slikati. Na tim slikama potpuno se jasno mogu vidjeti kruna i korijen zuba koji slikamo, kao i susjednih zuba. Ovom dijagnostičkom metodom provjerava se postojanje karijesa, periapikalnih procesa, parodontnih džepova, duljina pulpnog kanala pri endodontskoj terapiji te eventualno nepravilnosti u rastu i razvoju zuba.

Bite-wing tehnika snimanja

Ova tehnika ponajviše se koristi pri inspekciji karijesom zahvaćenih zuba. Slika je također mala, no film se postavlja drukčije u odnosu na retroalveolarnu tehniku snimanja, i to unutar zagriza zuba (engl. bite = zagriz), pa se na taj način dobiva rendgenska slika krune gornjih i donjih zuba i susjednih zuba. Iako ovom tehnikom pomoću samo jednog snopa rendgenskih zraka možemo analizirati više zuba nego kod retroalveolarne tehnike, zbog veličine filma i položaja zuba nije moguće vidjeti cijelu dužinu korijena zuba, pa tako ni eventualno postojanje periapikalnog procesa ili poremećaja korijena. Zbog svoje ograničenosti na krunu zuba ova tehnika koristi se kod inspekcije karijesa, pregleda ispuna (plombi) i analize gubitka kosti pri početnom parodontitisu.

Ortopantomografija (ortopan)

Ortopantomografska tehnika snimanja postala je standard u dentalnoj medicini te se u razvijenijim zemljama smatra obveznom snimkom pri prvom pregledu. Zbog svoje ekonomičnosti, zaštite bolesnika od nepotrebna zračenja i same sistematičnosti dobiva sve veću važnost kao dijagnostička metoda. Ovom snimkom u potpunosti se mogu vidjeti svi zubi zajedno s krunom i korijenima te pripadajućim strukturama. Možemo kontrolirati visinu kosti, postojanje periapikalnih procesa, cista čeljusti, tumora i ostalih deformacija. Kod kvalitetnijih uređaja moguće je potpuno analizirati i položaj i eventualnu patologiju temporomandibularnog zgloba. S obzirom na to da snimka obuhvaća većinu orofacijalnog područja, iz nje su vidljive i genetske anomalije, razlozi nedostajanje nekih zuba u čeljusti te povezanost zuba s upalama sinusa (korijeni zuba u sinusu). Panoramska snimka služi i pri povezivanju sistemskih bolesti i sindroma s orofacijalnim područjem, te je neizostavna u implantoprotetskoj terapiji i planiranju protetskih radova.

Kompjutorizirana tomografija (CT)

Ova dijagnostika u dentalnoj se medicini sve više koristi, ponajviše zbog rapidnog razvoja implantoprotetske rehabilitacije. Kod planiranja mjesta za implantaciju dentalnog implantata treba točno znati ne dubinu nego i širinu kosti. S obzirom na strukture koje se tijekom implantacije mogu oštetiti, CT snimka danas je postala nužna za kvalitetnu i kontroliranu implantoprotetsku terapiju. Kod korištenja kvalitetnih CT snimki, mogućnosti komplikacija svedene su na najmanju moguću mjeru. Osim u implantoprotetskoj rehabilitaciji, CT se koristi i za dijagnostiku patoloških promjena maksilarnih sinusa.

Cefalometrijski radiogram

Ova dijagnostika koristi se ponajviše u ortodontskoj terapiji kako bi se utvrdio odnos gornje i donje čeljusti te razvoj kostiju glave i položaj zuba.

Za više stručnih informacija iz područja dentalne medicine posjetite službeni portal Hrvatske komore dentalne medicine www.mojstomatolog.hr.

Datum objave članka: 1. 9. 2014.