Pokretom protiv dječje pretilosti

Dječje zdravlje / Prevencija bolesti u dječjoj dobi Mirjana Grubišić

Porast broja pretile djece uglavnom je posljedica prekomjerna unosa hrane s visokim udjelom masti i šećera, te nedovoljne fizičke aktivnosti

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), dječja pretilost jedan je od ozbiljnijih javnozdravstvenih problema 21. stoljeća, koji je poprimio globalne razmjere, o čemu svjedoči činjenica da je u svijetu 2008. bilo više od 40 milijuna predškolske djece s prekomjernom težinom. Više od 75 posto njih živi u slabo i srednje razvijenim zemljama, posebice u urbanim sredinama, iako je dokazano da pojavnost dječje pretilosti nije vezana uz obiteljske prihode. Porast broja pretile djece uglavnom je posljedica nezdravih prehrambenih navika, odnosno prekomjerna unosa hrane s visokim udjelom masti i šećera, kao i nedovoljne fizičke aktivnosti.

Koliko je problem alarmantan, upućuje i činjenica da je pretilost u djetinjstvu povezana s brojnim drugim poremećajima i bolestima, kao što su astma, mišićno-koštani problemi, hipertenzija, rani znakovi bolesti krvožilnog sustava, nisko samopoštovanje i depresija. Dugoročno, to može povećati vjerojatnost da dijete jednog dana postane pretila odrasla osoba i povećati rizik od razvoja karcinoma, šećerne bolesti tipa 2 i srčanožilnih bolesti. Uzimajući sve u obzir, kao i činjenicu da su prehrambene navike i bavljenje tjelesnom aktivnošću pod utjecajem okoline, možemo zaključiti da je u prevenciji i liječenju kamen-temeljac poticanje djece i njihovih obitelji da usvoje pravilne prehrambene navike i postignu preporučenu razinu tjelesne aktivnosti.

DEFINICIJA DJEČJE PRETILOSTI

Svjetska zdravstvena organizacija definira da se dječja pretilost može utvrditi kad je indeks tjelesne mase (ITM, engl. Body Mass Index - BMI) veći od 2.0. Dječji rast i BMI trebaju biti ucrtani na dobnoj i spolnoj ljestvici Svjetske zdravstvene organizacije, zajedno s nacionalnim referentnim ljestvicama rasta. Za opisivanje pretilosti trebaju se koristiti tjelesne mjere, kao što je opseg struka.

Fizička aktivnost - nezaobilazna karika

Fizioterapeuti su stručnjaci za pokret i vježbe, kao i za načine na koje se promiče zdravlje. Neki od njih specijalizirani su u radu s djecom i nazivaju se pedijatrijski fizioterapeuti. Fizioterapeutska procjena je osobito važna za pretilu djecu, jer može na vrijeme otkriti mišićno-koštane probleme koji mogu biti vodič za terapijske vježbe i pravilno doziranu fizičku aktivnost.

Za djecu od pet do 18 godina SZO preporučuje svaki dan po 60 minuta umjerene do intenzivno jake fizičke aktivnosti. Umjerena aktivnost uključuje aktivnosti koje podižu broj otkucaja srca i uzrokuju zadihanost. U intenzivno jake aktivnosti spadaju vježbe koje tjeraju ljude na ritmične, ponavljajuće, dinamičke aktivnosti, kao što je plesanje, te sportovi poput trčanja, vožnje bicikla, plivanja, nogometa, a koji se provode u neprekidnom dovoljno dugom razdoblju, obično 20 do 30 minuta. Aktivnosti za djecu svakako bi trebale biti zabavne i prilagođene njihovoj dobi. Kako bi rezultat bio bolji, poželjno je da se uključe i roditelji, jer su oni glavni pokretači promjene načina života.

Kod djece koja su bolesna ili su zbog nekog oblika onesposobljenosti više ograničena u vježbama zabilježen je veći stupanj pretilosti nego kod njihovih vršnjaka. U tom slučaju potrebno je pronaći način otklanjanja postojeće barijere, jer to sa sobom donosi višestruku korist za dijete - psihološku, socijalnu i fizičku.


Preporuke

Od rođenja do pete godine djeca bi trebala svaki dan sudjelovati u fizičkim aktivnostima koja potiču vještinu normalna pokreta. U prvoj godini života roditelji ili skrbnici u interakciji s djetetom trebali bi poticati takvu vrstu fizičke aktivnosti.

Mala djeca trebala bi svakodnevno provoditi 30 minuta strukturirane fizičke aktivnost ili 60 minuta nestrukturirane fizičke aktivnosti, uz razvijanje navike da ne provode više od 60 minuta odjednom u sjedećem položaju, osim dok spavaju. Djeci mlađoj od pet godina fizička aktivnost treba pokriti najmanje 180 minuta tijekom cijelog dana. Svaki dan, ili barem nekoliko dana u tjednu, djeca bi trebala najmanje 60 minuta, pa do nekoliko sati provoditi uzrastu prilagođene fizičke aktivnosti, koje bi trebale biti umjerene do intenzivno jake, a većinu vremena trebala bi potrošiti na aktivnosti u kojima se vježba u prekidima.

S obzirom na to da razdoblja neaktivnosti od dva ili više sati mogu obeshrabriti djecu, posebno tijekom dana, trebala bi svaki dan sudjelovati u fizičkoj aktivnosti u nekoliko navrata, i to u trajanju od 15 minuta naviše. Analizom dokaza o pozitivnom utjecaju tjelesne aktivnosti na razvoj djece predškolske dobi, zaključeno je da je za poticanje vježbe vrlo važna ne samo dostupnost igrališta, nego i poticaj roditelja, kao i njihovo sudjelovanje u igri.

Uloga fizioterapeuta

Kad su posrijedi dječja pretilost i potreba sustavna provođenja fizičke aktivnosti, dobro je napraviti fizioterapeutsku procjenu, koja obuhvaća:

 • roditeljska uvjerenja o zdravom rastu i razvoju u djetinjstvu;
 • kardiorespiratorno testiranje na vježbu (opterećenje);
 • mišićno-koštanu procjenu (uključujući procjenu raspona pokreta, snage, fleksibilnosti, ravnoteže, koordinacije, posture, hoda);
 • procjenu stila života (skrining odnosa dnevne aktivnosti i sjedenja);
 • spavanje;
 • razinu fizičke aktivnosti i uočavanje prepreka za postizanje preporučene razine.

 

Tretman fizioterapeuta uključuje:

 • edukaciju o općem zdravlju, za dijete i roditelja;
 • upravljanje bilo kojim stanjem koje se otkrije tijekom fizikalnog pregleda (npr. bolno stopalo, bol u koljenu, loše držanje...);
 • uzrastu prilagođene i zabavne vježbe za povećanje fizičke kondicije;
 • pomoć roditeljima da u kućnim uvjetima uvedu promjene s ciljem prevencije daljnjeg napredovanja pretilosti;
 • edukaciju i praktične strategije za poboljšanje sna i energetske ravnoteže;
 • prema potrebi, daljnje upućivanje na obradu i tretmane pojedinim specijalnostima iz interdisciplinarnog tima.


Kako bi se procjena i tretman odvijali uz što manje zapreka, vrlo je bitna pozitivna komunikacija između fizioterapeuta i djetetove obitelji. Kako mnogi roditelji nisu ni svjesni da je prekomjerna težina njihova djeteta ustvari problem, potrebna je cjelovita procjena čiji će rezultati biti od koristi za identificiranje područja u kojima dijete može imati funkcionalnih teškoća (npr. ravnoteža ili slaba kardiorespiratorna kondicija), odnosno koji će pomoći fizioterapeutu da s roditeljima razgovara o djetetovu zdravlju. Pritom fizioterapeut ne naglašava stanje djeteta u negativnom smislu opisujući pretilost kao bolest, nego predlaže što se može napraviti ili promijeniti. Stoga izrađuje početni plan aktivnosti. Ako procijeni da tijekom prvog stupnja vježbi dijete nema tolerancije na vježbe, odmah ga upućuje liječniku. Kako bi se djetetu olakšala promjena životnih navika, preporuka je da na tome radi cijela obitelj.

U povodu Svjetskog dana fizikalne terapije...

Mnogi ljudi ne prepoznaju doprinos koji fizioterapeuti imaju u održavanju ljudi zdravima i neovisnima, na što je Hrvatska komora fizioteraputa skrenula pozornost akcijom "Pokretom do zdravlja - Fit kroz život", održanom 8. rujna na Svjetski dan fizikalne terapije.

Zašto baš tom akcijom? Odgovor je vrlo jednostavan, rekla je Mirjana Grubišić, predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta. Naime, na sastanku svjetskih vođa na najvišoj razini u Ujedinjenim narodima, održanom 2011., zaključeno je da su nezarazne bolesti (srčanožilne, kronične respiratorne, šećerna bolest i karcinom) rastući globalni zdravstveni problem, te da od 35 milijuna slučajeva na godinu, njih oko 60 posto završi smrću. Uzimajući u obzir da se kao jedan od vodećih rizičnih čimbenika za globalnu smrtnost navodi fizička neaktivnost, uzrokujući 3,2 milijuna smrti godišnje, kao i činjenicu da fizička aktivnost može smanjiti nezarazne bolesti, očito je da je vrlo značajna uloga fizioterapeuta u globalnoj strategiji za smanjivanje stope invalidnosti i smrtnosti od nezaraznih bolesti.

Fizioterapeuti na brojne načine pomažu milijunima ljudi svake godine da spriječe ove bolesti i njihove rizike. Kao stručnjaci za pokret i vježbe, identificiraju tjelesna oštećenja koja sprječavaju ljude da budu aktivni i neovisni, te pronalaze načine kako ih prevladati povećavajući tako ljudski potencijal za pokret. Naravno, djeluju i u preventivnom smislu (među najvažnijim je rad na prevenciji pretilosti), promovirajući pokret kao jedan od preduvjeta zdravlja. Drugim riječima, fizioterapeuti su strateški potencijal u borbi protiv nezaraznih bolesti koji ne bi trebalo previdjeti.

POKRETOM DO ZDRAVLJA

'S'tretch - isteži se prije, za vrijeme i poslije aktivnosti
'K'reni - pola sata danas za bolju pokretljivost sutra
'A' onda dodaj - vrijeme za jačanje mišića
'R'educiraj opterećenja - koristi pomagala i druga sredstva koja ti pomažu
'F'izioterapeut - razgovaraj s fizioterapeutom

Upitnik

Promijenite stanje svoje tjelesne pokretljivosti i PROVJERITE...
 • svoju trenutačnu pokretljivost,
 • kako možete isplanirati održavanje vlastite pokretljivosti,
 • kako se možete usporediti s drugima odgovarajući na sljedećih devet pitanja.


1. Kako ste zadovoljni svojim trenutačnim stanjem tjelesne pokretljivosti?
a) vrlo zadovoljan
b) ne baš zadovoljan
c) jako nezadovoljan
d) nimalo zadovoljan

2. Što mislite kakva je vaša tjelesna pokretljivost u usporedbi s drugim ljudima vaše dobi?
a) odlična
b) vrlo dobra
c) ne baš dobra
d) jako loša

3. Što mislite kakva je vaša pokretljivost danas u usporedbi sa stanjem prije 10 godina?
a) odlična
b) vrlo dobra
c) ne baš dobra
d) jako loša

4. Izvodite li lako ili s teškoćama snažne aktivnosti kao što su trčanje, podizanje težih predmeta ili sudjelovanje u napornim sportovima?
a) Bez teškoća
b) S malo teškoća
c) S mnogo teškoća
d) Uopće ne mogu

5. Kako izvodite umjerene aktivnosti, kao što su pomicanje stola, usisavanje, kuglanje?
a) bez teškoća
b) s malo teškoća
c) s mnogo teškoća
d) uopće ne mogu

6. ...podizanje i nošenje stvari iz trgovine?
a) bez teškoća
b) s malo teškoća
c) s mnogo teškoća
d) uopće ne mogu

7. ...hodanje uz stube na nekoliko katova
a) bez teškoća
b) s malo teškoća
c) s mnogo teškoća
d) uopće ne mogu

8. ...šetnja više od jednog kilometra?
a) bez teškoća
b) s malo teškoća
c) s mnogo teškoća
d) uopće ne mogu

9. ...prigibanje tijela, klečanje ili stajanje na mjestu?
a) bez teškoća
b) s malo teškoća
c) s mnogo teškoća
d) uopće ne mogu


Za svaki a odgovor - 3 boda
Za svaki b odgovor - 2 boda
Za svaki c odgovor - 1 boda
Za svaki d odgovor - 0 boda


Ukupan zbroj - interpretacija

 • Ako je vaš zbroj 17 ili više - super!
 • Ako je vaš zbroj između 12 i 16 -  granica za zabrinutost!
 • Ako je vaš zbroj veći od 17 - čestitamp!
 • Ako je niži, morate pomoći sami sebi koristeći SKARF pristup za povećanje svoje pokretljivosti.


Kako se možete uspoediti s drugima?

Ispod je tablica prosječnih iznosa koje bi trebale postići osobe određenog spola i u određenoj dobnoj skupini

dob

muškarci

žene

18 - 341918
35 - 541817
55+1614


Na ovaj upitnik sva prava pridržava Hrvatska komora fizioterapeuta, bez čijeg se pisanog dopuštenja upitnik ne smije objavljivati ili umnožavati.

Datum objave članka: 1. 10. 2012.