Disfonija (promuklost)

Bolesti i stanja / Medicinski leksikon

Disfonija ili promuklost je svako odstupanje od normalnih obilježja visine, intenziteta i kvalitete glasa, koje može imati akutni ili kronični karakter, javlja se kao prateći simptom u šarolikom nizu organskih bolesti, a može imati i psihogeni karakter

Akutni laringitis (akutna upala grkljana)

Obilježja: pojava hrapavosti i promuklosti glasa koji postaje "suh", oštar i više ili manje dubok
Uzrok: upala glasnica
Trajanje: nekoliko dana
Pridruženi simptomi: može biti izolirana ili je, puno češće, udružena sa suhim kašljem, grloboljom i katkad više ili manje povišenom temperaturom
Pretrage: nijedna

Kronični laringitis (kronična upala grkljana)

Obilježja: perzistirajuća promuklost s hrapavim i suhim glasom različitog intenziteta
Uzrok: upala glasnica
Trajanje: kronično, s razdobljima spontane remisije (povlačenje)
Pridruženi simptomi: često suh i dugotrajan kašalj
Pretrage: otorinolaringološki pregled

Tumor grkljana (glasnica)

Obilježja: promuklost, a potom sve slabašniji, hrapavi glas
Uzrok: razvoj benignog ili malignog tumora na glasnicama
Trajanje: varijabilno, ovisno o kirurškoj intervenciji
Pridruženi simptomi: često nijedan
Pretrage: otorinolaringološki pregled

Ožiljna stenoza (suženje) larinksa nakon traheotomije ili produljene intubacije

Obilježja: više ili manje izražena promuklost sve do vrlo hrapavog, "plačnog" glasa
Uzrok: ožiljna promjena glasnica sa suženjem larinksa (grkljana)
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: katkad teškoće s disanjem
Pretrage: otorinolaringološki pregled

Vokalni napor (pjevači, učitelji, govornici, itd.)

Obilježja: otežan, slab, "plačan" glas
Uzrok: zamor mišića koji pokreću glasnice
Trajanje: varijabilno, ovisno o vokalnom naporu
Pridruženi simptomi: nijedan
Pretrage: nijedna

Struma

Obilježja: bitonalan glas karakteriziran ispuštanjem dva zvuka različitog tonaliteta
Uzrok: paraliza rekurentnog živca koji inervira grkljan i koji biva oštećen u svome toku zbog strume štitnjače
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: osjećaj stranog tijela pri gutanju; povećanje vrata u području štitnjače (guša, struma); znakovi hipertiroidizma ili hipotiroidizma
Pretrage: ultrazvuk i scintigrafija štitnjače; laringoskopski pregled

Aneurizma aorte

Obilježja: bitonalan glas
Uzrok: paraliza lijevog rekurentnog živca
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: osjećaj stranog tijela pri gutanju, s lijeve strane
Pretrage: radiografija prsnog koša; aortografija

Tumor jednjaka, Tumor pluća

Obilježja: bitonalan glas
Uzrok: paraliza nervusa rekurensa
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: kod tumora jednjaka otežano gutanje; kašalj s iskašljavanjem krvi kod tumora pluća
Pretrage: radiografija prsnog koša; radiografija jednjaka; bronhoskopija; ezofagoskopija

Miastenia gravis

Obilježja: afonija u slučaju paralize mišića grkljana; nazalni govor kod paralize mekog nepca
Uzrok: paraliza laringealnih (grkljanskih) i faringealnih (ždrijelnih) mišića
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: varijabilni, ovisno o proširenosti i težini bolesti s parezom ili paralizom ostalih mišićnih skupina
Pretrage: neurološki pregled; elektromiografski pregled

Amiotrofična lateralna skleroza

Obilježja: slab i labilan glas s tendencijom iscrpljivanja i zatim afonijom
Uzrok: paraliza laringealnih mišića
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: varijabilni ovisno o proširenosti bolesti, tj. o paralizi različitih mišićnih skupina
Pretrage: neurološki pregled; elektromiografija; CT i MR; elektroencefalogram

Parkinsonova bolest

Obilježja: monoton, obično dubok glas; na početku govora riječi su spore, zatim postaju sve brže da bi završile mrmljanjem
Uzrok: atrofija živčanih stanica mozga
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: tremor; mišićni hipertonus; akinezija (teškoća u obavljanju pokreta koji bivaju izvedeni vrlo polako)
Pretrage: neurološki pregled

Tuberkuloza larinksa (grkljana)

Obilježja: slab i promukao glas s tendencijom oštre i često neugodne hrapavosti
Uzrok: tuberkulozne upalne lezije lokalizirane na glasnicama
Trajanje: kronično, ako i nakon izlječenja infektivnog oblika ostanu ožiljne promjene na glasnicama
Pridruženi simptomi: katkad primitivan oblik, obilježen samo prisustvom krvi u sputumu (ispljuvku); u oblicima s plućnom lokalizacijom klinička slika plućne tuberkuloze
Pretrage: otorinolaringolo-ški pregled; radiografija prsnog koša

Botulizam

Obilježja: slab glas sve do potpune afonije (nemogućnosti govora)
Uzrok: paraliza mekog nepca i/ili mišića larinksa (grkljana)
Trajanje: 1 - 2 tjedna
Pridruženi simptomi: paraliza kranijalnih živaca, ličnih mišića, očiju (strabizam, spuštene vjeđe, itd.); disfagija (otežano gutanje); vrtoglavica; smanjenje ili potpuni nedostatak svih sekreta (sline, suza, znoja)
Pretrage: izolacija uzročnika i toksina iz ostataka hrane

Quinckeov edem

Obilježja: labilan i slab glas sve do potpune afonije
Uzrok: izrazit edem (tumefakcija) glasnica
Trajanje: općenito nekoliko sati s tendencijom recidiviranja
Pridruženi simptomi: edem usana i jezika; često primjetno otežano disanje sa cijanozom
Pretrage: alergološki pregled

Eunuhoidan glas

Obilježja: infantilan glas ili "falset" u odraslih osoba muškog spola
Uzrok: izostanak razvoja vokalnih organa zbog hormonalnih disfunkcija
Trajanje: kronično
Pridruženi simptomi: nijedan
Pretrage: pregled androloga; određivanje razine spolnih hormona (gonadotropina, testosterona, estrogena, progesterona)

Psihička depresija

Obilježja: vrlo slabašan glas, niskog tonaliteta
Uzrok: mišićna astenija psihogenog podrijetla
Trajanje: varijabilno
Pridruženi simptomi: stanje psihičke depresije; lako umaranje; nesanica, inapetencija i često mršavljenje
Pretrage: pregled psihologa
Datum objave članka: 1. 4. 2006.