svi članci autora

Zaštiti svoje bubrege i sačuvaj srce

Veza između srca i bubrega mnogo je složenija i zamršenija od naizgled jednostavne funkcije crpke i filtra u ljudskom organizmu

Dijaliza smanjuje imunosni odgovor

Unatoč dokazima o smanjenom imunosnom odgovoru na cijepljenje, bolesnike s kroničnim bolestima bubrega treba cijepiti

Nefrotoksični učinci lijekova

Lijekovi su najčešći uzrok akutnog ili kroničnog oštećenja bubrega. Ako se simptomi rano prepoznaju i na vrijeme prekine uzimanje spornih lijekova, oštećenja su obično reverzibilna

Anemija kronične bubrežne bolesti

​​Uvođenje eritropoetina u terapijsku praksu pridonijelo je znatnom smanjenju pobolijevanja i smrtnosti kroničnih bubrežnih bolesnika i uvelike im unaprijedilo kvalitetu života

Očuvati funkciju bubrega unatoč šećernoj bolesti

Oštećenje funkcije bubrega je rijetko u prvih 10 godina šećerne bolesti, a obično nastaje nakon 15 do 25 godina