svi članci autora

Cerebralna paraliza - rehabilitacija

Neurorizično dijete treba uključiti u razvojni tretman i edukacijom roditelja spriječiti prelazak lakšeg poremećaja u teški hendikep

Sindromi prenaprezanja u profesionalnim aktivnostima

Ponavljajući, identični pokreti i radnje vremenom mogu izazvati upalni proces, a ako nisu prepoznati, i ozbiljno oštećenje tkiva

Nova ljekovita filozofija

Osteopatija potiče zdravo funkcioniranje čovjeka, ispravljajući mehaničku neravnotežu unutar i među tjelesnim strukturama

McKenzie koncept - terapijski i autoterapijski pristup

Ova se metoda razlikuje od drugih i zato što je primarno liječenje aktivno samoizlječenje, a ne samo pasivna intervencija terapeuta

Direktne struje - terapijsko oruđe u rukama stručnjaka

U direktne struje ubrajamo galvanske, dijadinamske i interferentne struje, koje se primjenjuju direktno na tijelo, ali bez straha ako ih primjenjuje stručna osoba, fiziterapeut

Električna energija u funkciji liječenja

Ultrazvuk, magnet, laser - električna energija pretvorena u druge oblike energije s brojnim terapijskim mogućnostima